Tháng 7: Xuất khẩu tăng 7,7% so với cùng kỳ

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Bảy ước tính đạt 12,4 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Bảy tăng 7,7%

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 6/2014 đạt 12,4 tỷ USD, tăng 278 triệu USD so với số ước tính, trong đó hàng dệt may tăng 141 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 87 triệu USD; máy móc, thiết bị, phụ tùng tăng 77 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 120 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Bảy ước tính đạt 12,4 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Bảy tăng 7,7% với một số mặt hàng đạt kim ngạch tăng cao là giày dép tăng 19,4%; hàng dệt may tăng 17,4%; hóa chất tăng 55,8%. Tính chung 7 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 83,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 27,7 tỷ USD, tăng 12,2% và chiếm 33,2% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 55,8 tỷ USD, tăng 15%.

Trong 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực đạt mức tăng cao là Điện thoại các loại và linh kiện đạt 13,2 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước; hàng dệt, may đạt 11,5 tỷ USD, tăng 19,4%; giày dép đạt 5,8 tỷ USD, tăng 21,8%; thủy sản đạt 4,2 tỷ USD, tăng 25,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 4,1 tỷ USD, tăng 22,5%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,4 tỷ USD, tăng 14,9%; cà phê đạt 2,3 tỷ USD, tăng 22,9%; hạt tiêu đạt 888 triệu USD, tăng 46,1%. Trong khi đó, xuất khẩu một số mặt hàng nông sản và nguyên, nhiên, vật liệu giảm cả lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước là các mặt hàng gạo đạt 3,9 triệu tấn, tương đương 1,7 tỷ USD, giảm 8% về lượng và giảm 4,7% về kim ngạch; sắn và các sản phẩm của sắn đạt 2 triệu tấn, tương đương 650 triệu USD, giảm 5,9% và giảm 6,7%; cao su đạt 454 nghìn tấn, tương đương 832 triệu USD, giảm 9,5% và giảm 32%; than đá đạt 4,9 triệu tấn, tương đương 371 triệu USD, giảm 37,6% và giảm 33,9%; xăng dầu đạt 671 nghìn tấn, tương đương 636 triệu USD, giảm 15,7% và giảm 13,6%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, tính đến hết tháng 7/2014, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 15,8 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2013; tiếp đến là EU với 15,5 tỷ USD, tăng 13,4%; ASEAN đạt 10,8 tỷ USD, tăng 0,3%; Trung Quốc đạt 8,6 tỷ USD, tăng 16,9%; Nhật Bản đạt 8,5 tỷ USD, tăng 13,2%; Hàn Quốc đạt 3,6 tỷ USD, tăng 1,9%.

Nhập siêu 250 triệu USD

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 6/2014 đạt 12,4 tỷ USD, cao hơn 130 triệu USD so với số ước tính, trong đó xăng dầu tăng 196 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu tăng 100 triệu USD; sắt, thép tăng 69 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 66 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 53 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Bảy ước tính đạt 12,7 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước với kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng: Sắt thép tăng 50,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 12,8%; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép tăng 6,6%; chất dẻo tăng 8,2%. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Bảy tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,8%, khu vực kinh tế trong nước tăng 21,8%. Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 82,2 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 36,2 tỷ USD, tăng 13%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 46 tỷ USD, tăng 10,3%.

Kim ngạch nhập khẩu 7 tháng năm nay tăng có sự đóng góp của một số mặt hàng nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 12,6 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2013; vải đạt 5,5 tỷ USD, tăng 16,7%; chất dẻo đạt 3,6 tỷ USD, tăng 12,7%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đạt 2,7 tỷ USD, tăng 27,1%; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 2 tỷ USD, tăng 11,9%; kim loại thường khác đạt 1,9 tỷ USD, tăng 17,6%; sản phẩm chất dẻo đạt 1,7 tỷ USD, tăng 24,4%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,4 tỷ USD, tăng 77,9%; bông đạt 919 triệu USD, tăng 36,3%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu 7 tháng giảm so với cùng kỳ năm 2013 là điện tử, máy tính và linh kiện đạt 9,6 tỷ USD, giảm 3,1%; sắt thép đạt 3,9 tỷ USD, giảm 1,2%; phân bón đạt 675 triệu USD, giảm 31,3%; cao su đạt 360 triệu USD, giảm 10,2%; xe máy và linh kiện, phụ tùng đạt 217 triệu USD, giảm 22,7%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 7 tháng năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất vào Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 23,4 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2013, nhập siêu từ Trung Quốc ước tính đạt 14,8 tỷ USD, tăng 14,4%; thị trường ASEAN đạt 13,4 tỷ USD, tăng 8,4%; Hàn Quốc đạt 12,3 tỷ USD, tăng 6,3%; Nhật Bản đạt 6,9 tỷ USD, tăng 5,6%; EU đạt 5 tỷ USD, giảm 8,5%; Hoa Kỳ đạt 3,7 tỷ USD, tăng 20,3%.

Nhập siêu tháng Bảy ước tính 250 triệu USD. Xuất siêu 7 tháng là 1,26 tỷ USD, bằng 1,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 9,78 tỷ USD; khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,52 tỷ USD.

(T.Hương)