Tháng 7/2008, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thừa Thiên Huế ước đạt 9,367 triệu USD

Tháng 7/2008, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thừa Thiên Huế ước đạt 9,367 triệu USD, tăng 2,7% so tháng trước, nâng tổng trị giá xuất khẩu 7 tháng năm 2008 ước đạt 57,066 triệu USD, tăng 22,4% so cùng kỳ.

7 tháng đầu năm, Thừa Thiên Huế xuất khẩu bia Huda đạt 0,751 triệu USD, tăng 58,1% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa. 7 tháng đầu năm, Thừa Thiên Huế xuất khẩu bia Huda đạt 0,751 triệu USD, tăng 58,1% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa.

Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước trung ương đạt 17,974 triệu USD, tăng 73,4%; doanh nghiệp Nhà nước địa phương 13,921 triệu USD, bằng 93,8%; kinh tế tư nhân 7,995 triệu USD, tăng 46,6%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 17,176 triệu USD, tăng 7,6%.

Các sản phẩm xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2008 là: hải sản đông lạnh - 602 tấn, tăng 37,1% so cùng kỳ; sợi - 3.007 tấn, tăng 24,7%; hàng dệt may - 17,046 triệu USD, tăng 56,1%; bia Huda - 0,751 triệu USD, tăng 58,1%; quặng Imenic - 18.305 tấn, bằng 56,2%; zincon - 65% 2.942 tấn, bằng 45,8%; dăm gỗ - 75.039 tấn, bằng 96%.

Trị giá nhập khẩu tháng 7/2008 ước đạt 5,075 triệu USD, tăng 31,9% so tháng trước; nâng tổng trị giá nhập khẩu 7 tháng năm 2008 ước đạt 34,87 triệu USD, tăng 14,7% so cùng kỳ; trong đó doanh nghiệp Nhà nước 19,449 triệu USD, bằng 95,7%; kinh tế tư nhân 2,229 triệu USD, tăng 24,5%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 13,192 triệu USD, tăng 48,6%.

(Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thừa Thiên Huế)