Tháng 7/2015: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,3%

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tháng 7/2015, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 7 tháng năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng của cùng kỳ một số năm gần đây.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng 10,1%; ngành khai khoáng tăng 9,2%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,5%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 7,1%. Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 7 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất xe có động cơ tăng 29,8%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 27,7%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 21,8%.

Ngành dệt cũng có chỉ số sản xuất tăng 20%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 12,7%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 11,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,5%. Một số ngành có mức tăng thấp: Sản xuất đồ uống tăng 5,4%; sản xuất thuốc lá tăng 1%; sản xuất trang phục tăng 4,2%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 3,6%.

Các sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành: Điện sản xuất tăng 12,5%; xăng, dầu các loại tăng 37,9%; điện thoại di động tăng 56,9%; tivi tăng 40,4%; ôtô tăng 57,8%; giày, dép da tăng 19%… Một số sản phẩm tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ như: than sạch tăng 4,5%; phân đạm ure tăng 2%; phân NPK tăng 3,3%; thuốc lá bao các loại tăng 1%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo giảm 2,3%; xe máy giảm 13,3%.

Tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng khá, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2014. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6 tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 15,1 % so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2015, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2014 tăng 8,8%).

Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng khá so với cùng kỳ: sản xuất xe có động cơ tăng 31,9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 33,8%; sản xuất kim loại tăng 26,3%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 13,9%... Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ như: Sản xuất trang phục tăng 5,4%; sản xuất thuốc lá giảm 2,3%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 3,6%.

Tình hình tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì ở mức thấp hơn so với cùng kỳ. Tại thời điểm 1/7/2015, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,3% so với cùng thời điểm năm 2014, thấp hơn 2,9 điểm phần trăm của cùng thời điểm năm 2014 và thấp hơn 1,5 điểm phần trăm của cùng thời điểm tháng trước).

Trong đó, chỉ số tồn kho của một số ngành giảm so với cùng kỳ như: sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất giảm 8,1%; sản xuất thiết bị điện giảm 4,2%; sản xuất thuốc lá giảm 2,8%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 6,4%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 24,9%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung: sản xuất đồ uống tăng 64%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 41,5%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 23,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 70,1%.

(Thanh Huyền)