Tháng 8: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%

Theo Báo cáo tình hình hoạt động công nghiệp và thương mại tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2015 vừa được Bộ Công Thương công bố, sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tăng trưởng. Tháng 8/2015, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng của cùng kỳ một số năm gần đây. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,4%, đóng góp 7 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành khai khoáng tăng 8%, đóng góp 2,1 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,4%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,9%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Thái Nguyên tăng 193,6%; Quảng Nam tăng 34,8%; Hải Phòng tăng 14,8%; Đà Nẵng tăng 13,2%; Hải Dương tăng 10%; Bình Dương tăng 8,6%; Đồng Nai tăng 8%; Hà Nội tăng 7,4%; Cần Thơ tăng 7,3%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,8%; Quảng Ninh tăng 6,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 4,7%; Vĩnh Phúc tăng 4,1%.

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ tăng 30,1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 40,2%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 20,6%; dệt tăng 19,2%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 12,1%. Một số ngành có mức tăng thấp: Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 5,6%; sản xuất thuốc lá tăng 2,8%; sản xuất trang phục tăng 4,9%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 4,3%.

Các sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành: Ô tô tăng 59,2%; điện thoại di động tăng 58,1%; ti vi tăng 39,4%; giày, dép da tăng 24,7%; thép cán tăng 19,7%;… Một số sản phẩm tăng trưởng thấp so với cùng kỳ như: than sạch tăng 5,8%; bia tăng 5,7%; phân đạm ure tăng 0,7%; phân NPK tăng 2,9%; thuốc lá bao các loại tăng 2,8%. Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ là: vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo giảm 4,5%; xe máy giảm 11,1%...

Cũng theo Báo cáo, tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì xu hướng tăng trưởng khá, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2014. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7 tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 14,8 % so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2015, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2014 tăng 8,9%).

Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng khá so với cùng kỳ: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 38,9%; sản xuất xe có động cơ tăng 29,9%; sản xuất kim loại tăng 23%;... Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ như: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 3%; sản xuất thuốc lá giảm 1,3%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 1,6%.

Tình hình tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn so với cùng kỳ. Tại thời điểm 01 tháng 8 năm 2015, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,1% so với cùng thời điểm năm 2014 (thấp hơn 3,3 điểm phần trăm của cùng thời điểm năm 2014). Trong đó, chỉ số tồn kho của một số ngành giảm so với cùng kỳ như: Sản xuất thiết bị điện giảm 2,6%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 3%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất giảm 9,9%; thuốc lá giảm 10,8%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 34%.

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 61,2%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 56,9%; sản xuất đồ uống tăng 42,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 30,1%;sản xuất chế biến thực phẩm tăng 23,2%.

Như vậy, trong 8 tháng năm 2015, Bộ Công Thương đã triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp đề ra trong Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều  hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Qua đó, đã có những tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vững xu hướng tăng trưởng khá so với cùng kỳ của hai năm gần đây. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính và có đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Tình hình tiêu thụ và tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở mức khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2014; tiêu thụ tăng trưởng khá, tồn kho ở mức thấp hơn so với cùng kỳ, đây là những dấu hiệu tích cực thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển.

(Thanh Huyền)