Tháng 8, xuất khẩu đạt 11,5 tỷ USD

Theo số liệu ước tính của Bộ Công thương, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 năm 2013 ước đạt 11,5 tỷ USD, giảm 0,9% so với tháng 7 và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Tháng 8, xuất khẩu đạt 11,5 tỷ USD...Tháng 8, xuất khẩu đạt 11,5 tỷ USD...

Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2013 ước đạt 84,8 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 28,7 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 56,1 tỷ USD (kể cả dầu thô), tăng 21,7% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản tháng 8 ước đạt 1,85 tỷ USD, tăng 4,7% so với tháng 7 và giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2012. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2013 ước đạt 13,2 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm tỷ trọng 15,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Trong đó kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông sản, thủy sản giảm xuất phát từ cả hai yếu tố lượng và giá. Về mặt lượng, lượng xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng trong nhóm đều giảm so với cùng kỳ (trừ hạt tiêu tăng 22,3% và nhân điều tăng 20% về lượng).

Về mặt giá, do những khó khăn của tình hình kinh tế, đặc biệt tình trạng cung vượt quá cầu của một số mặt hàng nên giá xuất khẩu của nhiều mặt hàng trong nhóm tiếp tục xu hướng giảm so với cùng kỳ (trừ giá sắn tăng 7,9%, giá chè tăng 4,8%, giá cà phê tăng 1% so với cùng kỳ). 

Như vậy, 8 tháng đầu năm 2013 mức giảm kim ngạch xuất khẩu của cả nhóm do lượng giảm ước khoảng 784 triệu USD, mức giảm do giá xuất khẩu giảm ước khoảng 423 triệu USD (không tính hai mặt hàng thủy sản và rau quả không thống kê lượng xuất khẩu).

Trong khi kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản tháng 8 ước đạt 715 triệu USD, giảm 0,4% so với tháng 7 và giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 2012. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2013 ước đạt 6,43 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo, lượng xuất khẩu nhóm hàng này tiếp tục xu hướng giảm (giảm khoảng 6,3% so với cùng kỳ) do ta tiếp tục thực hiện các chủ trương hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô, ưu tiên dầu thô cho hoạt động của NMLD Dung Quất và việc tạm ngừng tạm nhập tái xuất xăng dầu sang một số thị trường kể từ 15/8/2012. Bên cạnh đó, giá xuất khẩu các mặt hàng này đều giảm so với cùng kỳ khiến cho kim ngạch xuất khẩu của cả nhóm giảm mạnh (giảm khoảng 17%, tương đương với trị giá tuyệt đối khoảng 1,3 tỷ USD so với cùng kỳ). 

Về kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến tháng 8 ước đạt 8,09 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 8 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu nhóm này ước đạt 59,04 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ. 

Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 giảm nhẹ so với tháng trước do kim ngạch một số mặt hàng như phân bón, hóa chất,.. giảm. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng năm 2013, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn đạt mức tăng trưởng 25,6%, góp phần vào sự tăng trưởng của xuất khẩu. Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch đạt 13,05 tỷ USD, tăng 76,2% so với cùng kỳ, tiếp theo là dệt may đạt 11,5 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo chung của Bộ Công thương, tình hình xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Chỉ tiêu xuất khẩu 4 tháng cuối năm còn tương đối nặng, nhiều đơn vị sẽ phải hết sức nỗ lực mới có thể hoàn thành chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Tình hình của doanh nghiệp cũng phản ánh đúng bức tranh kinh tế 8 tháng đầu năm vốn gặp nhiều khó khăn do khách quan cũng như nội tại trong nước...

(BL)