Tháng 8/2014: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13 tỷ USD

Theo số liệu do Bộ Công Thương vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) tháng 8/2014 ước đạt 13 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng 7 và tăng 10,2% so với tháng 8/2013. Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng 7 và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tính chung 8 tháng năm 2014, KNXK ước đạt 96,98 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương với tăng 11,99 tỷ USD. Trong đó, KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 31,75 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng KNXK của cả nước, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 65,23 tỷ USD, chiếm 67,3% tổng KNXK của cả nước, tăng 15,6%. Nếu không kể dầu thô, KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 59,65 tỷ USD tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản ước đạt 14,54 tỷ USD, chiếm 15,0% trong tổng KNXK, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013. Xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt gần 6,79 tỷ USD, chiếm 7,0% trong tổng KNXK, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương với tăng 339 triệu USD.

Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt gần 70,1 tỷ USD, chiếm 72,3% trong tổng KNXK, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương với tăng gần 9,2 tỷ USD. Nhóm hàng hóa khác ước đạt 5,560 tỷ USD, tăng 19,6% và chiếm tỷ trọng 5,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng theo báo cáo, 8 tháng năm 2014, ước xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng 22,5% và chiếm tỷ trọng 19,1%. Xuất khẩu vào EU tăng 13,3% và chiếm tỷ trọng 18,1%, xuất khẩu vào ASEAN tăng 0,5% và chiếm tỷ trọng 12,8%, xuất khẩu vào Nhật Bản tăng 12,7% và chiếm tỷ trọng 10,2%, xuất khẩu vào Trung Quốc tăng 15,2% và chiếm tỷ trọng 10,1%.

(Thanh Huyền)