Tháng 8/2018: Xuất khẩu vượt ngưỡng 23 tỷ USD/tháng

(eFinance Online) - Theo Tổng cục Hải quan, tháng 8 hàng năm trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam thường đạt mức cao trong năm. Tháng 8 năm nay cũng không ngoại lệ, trị giá xuất nhập khẩu đã xác lập ngưỡng mới với mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 23,48 tỷ USD, tăng tới 15,6% so với tháng trước (tương ứng tăng 3,49 tỷ USD); nhập khẩu đạt 21,28 tỷ USD, tăng 1,6%. Tính chung, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thang 8/2018 đạt 44,76 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng 7/2018.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tốc độ tăng xuất khẩu trong tháng 8 so với tháng 7 cũng cao nhất trong nhiều năm nay. Nguyên nhân chính là do Tập đoàn Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm mới, nên nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện tăng 1,3 tỷ USD.

Sau 2/3 chặng đường của năm, tốc độ tăng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt xa con số 10% kế hoạch Quốc hội đề ra và nhập khẩu đang có tốc độ ở mức cao.

Tính đến hết tháng 8/2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 312,14 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 158,41 tỷ USD, tăng 16,7% và nhập khẩu là 153,72 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tăng tới 39,6 tỷ USD về số tuyệt đối, cao hơn nhiều so với các con số của 8 tháng các năm trước (8 tháng giai đoạn 2012-2016 tăng bình quân khoảng 20 tỷ USD/năm). Tuy nhiên, mức tăng của 8 tháng năm nay vẫn giảm so với mức tăng 48,7 tỷ USD của 8 tháng năm 2017.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước trong 8 tháng năm 2018 tăng 22,69 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm trước, với 41/45 nhóm hàng xuất khẩu chính có tốc độ tăng trưởng dương.

Trong đó, đóng góp hơn 95% tăng xuất khẩu là nhóm hàng công nghiệp, chế biến, chế tạo, với tổng trị giá đạt 130,41 tỷ USD, tăng 19,8% tương ứng tăng gần 21,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm hàng nông, thủy sản đạt gần 17,98 tỷ USD, tăng 4,5% đóng góp 0,8 tỷ USD vào phần tăng trị giá của xuất khẩu. Trong khi đó, nhóm nhiên liệu và khoáng sản xuất khẩu giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước (giảm 1,6%). Trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 3,18 tỷ USD, giảm 53 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng năm 2018 tăng 16,91 tỷ USD do có sự đóng góp của 45/53 nhóm hàng chính đạt tốc độ tăng dương.

Trong đó nhập khẩu nhóm hàng vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện và nguyên liệu phục vụ cho sản xuất tăng mạnh như máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,66 tỷ USD; nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày tăng 2,14 tỷ USD; xăng dầu các loại tăng 1,23 tỷ USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 941 triệu USD… Tuy nhiên, nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng lại giảm tới 1,05 tỷ USD trong 8 tháng năm 2018.

Cán cân thương mại hàng hóa trong thang 8/2018 thặng dư gần 2,2 tỷ USD, mức xuất siêu trong thang cao nhất từ trước tới nay. Trong đó, thặng dư thương mại của doanh nghiệp FDI là 3,44 tỷ USD, ngược lại khối doanh nghiệp trong nước thâm hụt 1,24 tỷ USD.

Với kết quả thực hiện trong thang 8/2018 đã làm tăng mức xuất siêu của Việt Nam trong 8 tháng năm 2018 lên con số kỷ lục 4,69 tỷ USD. Trong 8 tháng năm 2018, thặng dư thương mại của khối doanh nghiệp FDI đạt 19,49 tỷ USD, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, khối doanh nghiệp trong nước lại thâm hụt thương mại tới 14,79 tỷ USD, giảm nhẹ 0,8%.

Trong 8 tháng năm 2018, xuất siêu sang các thị trường dẫn đầu như: Hoa Kỳ, Hà Lan, Hồng Kông đều đạt tốc độ tăng dương, tuy nhiên tăng không nhiều lần lượt 4%, 4% và 15%. Trong khi đó, nhập siêu từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc lại giảm 8% và 3%. Điều này góp phần đẩy thặng dư thương mại của Việt Nam ngày càng lên cao.

Tính riêng các nhóm hàng có thống kê lượng, yếu tố giá góp phần làm trị giá nhập khẩu tăng cao hơn yếu tố lượng, đối với hàng xuất khẩu thì ngược lại.

Do giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng, nên giá các nhóm hàng nhập khẩu có liên quan đến dầu thô cũng tăng cao. Tính chung các nhóm hàng có thống kê về lượng thì yếu tố giá đã góp phần đẩy kim ngạch nhập khẩu tăng thêm 4,25 tỷ USD, trong khi đó yếu tố lượng làm tăng thêm 1,85 tỷ USD.

Ngược lại. đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, chỉ tính nhóm hàng có thống kê lượng thì yếu tố lượng tăng đã đóng góp vào trị giá xuất khẩu trong 8 tháng qua là 1,7 tỷ USD, trong khi đó yếu tố giá chỉ khoảng 425 triệu USD.

Xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI và khối doanh nghiệp trong nước có tốc độ tăng khá đồng đều, chỉ còn chênh lệch khoảng 1 điểm phần trăm.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI trong 8 tháng năm 2018 đạt 203,05 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước đạt 109,08 tỷ USD, tăng 13,9%. Với kết quả thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu trong 8 tháng năm 2018 thì tỷ trọng xuất nhập khẩu của khối các doanh nghiệp FDI trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước là 65,1% và khối doanh nghiệp trong nước là 34,9%.

Nếu như các năm trước, tốc độ tăng xuất nhập khẩu của hai khối doanh nghiệp này khá chênh lệch, tốc độ tăng của doanh nghiệp FDI cao hơn rất nhiều so với doanh nghiệp trong nước, năm 2009 chênh lệch tới 29 điểm phần trăm và đỉnh điểm năm 2012 chênh lệch hơn 30 điểm phần trăm. Trong 8 tháng năm 2018 khoảng cách chênh lệch đã cải thiện rõ rệt, tốc độ tăng của cả 2 khối doanh nghiệp khá tương đồng, chỉ chênh lệch 1 điểm phần trăm.

Kim Liên