Thay đổi biểu báo cáo thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay, trị giá của một số nhóm hàng chưa thể hiện trong các biểu mẫu báo cáo định kỳ (thuộc nhóm “hàng hóa khác”) vẫn chiếm một tỷ trọng tương đối trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu. Năm 2013 nhóm “hàng hóa khác” chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu , trong khi đó nhóm “hàng hóa khác” chiếm 5,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng cục  Hải quan đã tiến hành rà soát số liệu để tách  một số nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu có kim ngạch lớn và ổn định trong hai năm qua thuộc nhóm “Hàng hoá khác”. Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đã lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan và thống nhất bổ sung, đưa ra hoặc gộp lại một số nhóm hàng trong biểu báo cáo thống kê định kỳ như sau:

Các nhóm hàng bổ sung mới (tách từ nhóm “Hàng hoá khác”) (thêm cột số thứ tự nhập khẩu)

Stt

Xuất khẩu

Nhập khẩu

1

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

Chế phẩm thực phẩm khác

2

Quặng và khoáng sản khác

Than đá

3

Clanhke và xi măng

Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4

Vải mành, vải kỹ thuật khác

Thuỷ tinh và các sản phẩm từ thuỷ tinh

5

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác, trừ gỗ

 

Các mặt hàng đưa ra hoặc gộp lại với mặt hàng khác của biểu Nhập khẩu

STT

Mặt hàng/nhóm hàng cũ

Mặt hàng/nhóm hàng mới

1

Dầu hoả

Đưa ra khỏi biểu nhưng số liệu vẫn nằm trong số tổng của nhóm hàng "Xăng dầu các loại”

2

Xe máy

Xe máy, linh kiện & phụ tùng

3

Linh kiện, phụ tùng xe máy

Việc bổ sung, đưa ra hoặc gộp mặt hàng vào các nhóm hàng không ảnh hưởng đến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã được phổ biến trước đó mà chỉ ảnh hưởng đến phạm vi của nhóm “hàng hoá khác”. Sự thay đổi về các mặt hàng trên đã được thể hiện trong trong các biểu báo cáo thống kê tháng 3/2014 cụ thể như sau:

-         Biểu 12B: Xuất khẩu hàng hóa theo kỳ;

-         Biểu 13B: Nhập khẩu hàng hóa theo kỳ;

-         Biểu 14B : Xuất khẩu hàng hóa theo tháng;

-         Biểu 15B: Nhập khẩu hàng hóa theo tháng;

Riêng hai biểu sau dự kiến sẽ đưa vào biểu từ tháng 4/2014

-         Biểu  19B: Xuất khẩu nước/vùng lãnh thổ - mặt hàng chủ yếu;

-         Biểu 20B: Nhập khẩu nước/vùng lãnh thổ - mặt hàng chủ yếu.

(PV)