Thu ngân sách 10 tháng bằng 77,9% dự toán năm

Tổng cục Thống kê vừa công bố tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15/10. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 709.800 tỉ đồng, bằng 77,9% dự toán năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, thu nội địa đạt 522.500 tỉ đồng, bằng 81,8%; thu từ dầu thô đạt 53.800 tỉ đồng, bằng 57,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu khoảng 129.900 tỉ đồng, bằng 74,2%.

Trong thu nội địa, một số khoản thu đạt khá và vượt dự toán năm như thu thuế bảo vệ môi trường đạt 18.200 tỉ đồng, bằng 140,9% dự toán năm; thu tiền sử dụng đất đạt 44.800 tỉ đồng, bằng 114,9%.

Thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 45.200 tỉ đồng, bằng 88,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 95.700 tỉ đồng, bằng 80%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 103.300 tỉ đồng, bằng 72,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 158.500 tỉ đồng, bằng 71,8%...

(PV)