Thu ngân sách đã đạt 80,6% dự toán

Con số này được đưa ra tại cuộc giao ban sản xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 28/11, theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/11/2013 ước tính đạt 657,6 nghìn tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, thu nội địa là 432,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,3%; thu từ dầu thô 97 nghìn tỷ đồng, bằng 97,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 123,1 nghìn tỷ đồng, bằng 73,9%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 130,7 nghìn tỷ đồng, bằng 75% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 94,4 nghìn tỷ đồng, bằng 88%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 92,2 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6%; thuế thu nhập cá nhân 41,6 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9%; thuế bảo vệ môi trường 10 nghìn tỷ đồng, bằng 70,4%; thu phí, lệ phí 8,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6%.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phần hụt thu của khu vực DNNN so với dự toán đã được bù đắp bằng số tăng thu của khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nên tốc độ tăng thu nội địa vẫn được duy trì so với cùng kỳ năm trước. Số thu được cải thiện trong các tháng gần đây do nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc thu các khoản nợ đọng, kiểm soát, chấn chỉnh công tác hoàn thuế VAT. Ngoài ra, có sự kết hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thu ngân sách một số khoản thu đặc biệt như: cổ tức được chia năm 2013 cho phần vốn nhà nước tại các DNNN do các Bộ, ngành địa phương làm chủ sở hữu, lãi dầu khí nước chủ nhà năm 2012…). Dự báo sẽ hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013 do Quốc hội giao.

Về chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/11/2013 ước tính đạt 803,1 nghìn tỷ đồng, bằng 82,1% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 146,2 nghìn tỷ đồng, bằng 83,5% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 141,6  nghìn tỷ đồng, bằng 83,3%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi thực hiện cải cách tiền lương) ước tính đạt 567,4 nghìn tỷ đồng, bằng 84,1%; chi trả nợ và viện trợ 89,5 nghìn tỷ đồng, bằng 85,3%.

(HTH)