Thu ngân sách nhà nước đạt 16,7% dự toán năm

Theo thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 15 ngày đầu tháng 3, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 22.500 tỷ đồng, tính lũy kế từ đầu năm đến 15/3 đạt 136.300 tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, thu nội địa đạt 93.140 tỷ đồng, bằng 17,1% dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 20.750 tỷ đồng, bằng 21% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 21.810 tỷ đồng, bằng 13,1% dự toán. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 29.615 tỷ đồng, bằng 17% dự toán năm; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 20.090 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán năm; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 20.930 tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán; thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 9.960 tỷ đồng, bằng 18,2% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 2.250 tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán; thu phí, lệ phí đạt 1.815 tỷ đồng, bằgn 13,1% dự toán năm.

Theo đại diện Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 3, thu NSNN mới đạt trên 20% dự toán năm. Đây là con số thấp mà được lý giải là do hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, lãi suất cao, tăng chi phí đầu vào, cùng với đó, các chính sách thực hiện tháo gỡ khó khăn cũng làm giảm số thu NSNN. Hy vọng tới cuối năm khi các chính sách đi vào cuộc sống sẽ giúp tăng nguồn thu cho NSNN.

Cũng theo thống kê, tổng chi ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 3 ước đạt 34.100 tỷ đồng. Tính chung từ đầu năm đến nửa đầu tháng 3, tổng chi ngân sách đạt 171.930 tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán năm, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 26.910 tỷ đồng, bằng 15,4% dự toán năm, riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 26.000 tỷ đồng do yếu tố đặc thù - quý I tập trung thanh toán cho năm 2012, trong khi đó, tháng 2 lại nghỉ tết dài ngày. Chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản trị hành chính đạt 124.400 tỷ đồng, bằng 18,9% dự toán năm. Đặc biệt, chi trả nợ và viện trợ đạt mức cao nhất với 19,6% dự toán năm.

(HTH)