Thương mại giữa Việt Nam với APAC đạt 86 tỷ USD

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) ước 6 tháng đầu năm 2014 đạt 86 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm tỷ trọng 61,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu với thế giới.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu ước 6 tháng toàn khu vực đạt 32,26 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 46% kế hoạch xuất khẩu được giao năm 2014 (69,6 tỷ USD). Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực thị trường có tỷ trọng lớn nhất trong ngoại thương của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á ước 6 tháng 2014 đạt 10,2 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Ở khu vực Đông Nam Á, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,4 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013. Xuất khẩu sang thị trường tiếng Trung đạt 10,6 tỷ USD, tăng trưởng 20,8%. Trong khi đó, thị trường Châu Đại Dương (bao gồm Ôx-trây-li-a và Niu Di Lân) tuy kim ngạch 6 tháng ước chỉ đạt 1,98 tỷ USD nhưng là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất 21,3%.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ khu vực Châu Á - TBD ước 6 tháng đầu năm 2014 đạt 53,8 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2013 chiếm 78,31% nhập khẩu với thế giới. Thị trường tiếng Trung vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập ước 25,4 tỷ USD tăng 16% từ khu vực này. Thị trường Đông Bắc Á đứng thứ hai, đạt 16,1 tỷ USD tăng 4,5%. Nhập khẩu từ thị trường Đông Nam Á tăng nhẹ (4,3%) đạt 11 tỷ USD. Châu Đại Dương đạt 1,2 tỷ USD tăng 28,9%.

Như vậy, tuy xuất khẩu vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương 6 tháng đầu năm 2014 mới chỉ đạt 46% kế hoạch xuất khẩu cả năm nhưng nếu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hơn 12% như hiện nay thì tính tới hết năm 2014, thị trường châu Á - Thái Bình Dương sẽ đạt được kế hoạch xuất khẩu được giao (đạt 69,6 tỷ USD, tăng 12% so với 2013).

(Thanh Huyền)