Tình hình cung cầu xi măng đầu tháng 7 ổn định

Theo Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (TCTCNXM), ước lượng sản xuất, tiêu thụ của toàn ngành xi măng 15 ngày đầu tháng 7/2014 tăng nhẹ so với 15 ngày đầu tháng 6/2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, tổng sản lượng sản xuất 15 ngày đầu tháng 7/2014 ước đạt khoảng 2,12 triệu tấn (TCTCNXM: 0,74 triệu tấn), tăng khoảng 0,16 triệu tấn; tổng sản lượng tiêu thụ ước đạt khoảng 2,1 triệu tấn (TCTCNXM: 0,74 triệu tấn), tăng khoảng 0,26 triệu tấn so với 15 ngày đầu tháng trước.

Báo cáo của TCTCNXM cho biết, giá xuất khẩu xi măng hiện khoảng 54,5 USD/tấn - 55 USD/tấn và clinker khoảng 38,2 USD/tấn - 39 USD/tấn, giảm nhẹ so với tháng trước (giảm khoảng 0,30 USD/tấn - 1 USD/tấn).

Tại các nhà máy của Tổng Công ty, giá bán xi măng ổn định so với 15 ngày đầu tháng 6/2014. Cụ thể giá bán của các Công ty sản xuất xi măng như sau:           

(ĐVT: đồng/tấn)

Đơn vị

Chủng loại XM (bao)

Giá bán

Toàn TCT

   

Công ty xi măng Hoàng Thạch

PCB30

1.220.000

Công ty xi măng Hải Phòng

PCB30

1.220.000

Công ty xi măng Bút Sơn

PCB30

1.220.000

Công ty xi măng Bỉm Sơn

PCB30

1.220.000

Công ty xi măng Tam Điệp

PCB40

1.120.000

Công ty xi măng Hoàng Mai

PCB40

1.200.000

Công ty xi măng Hải Vân

PCB40

1.380.000

Công ty xi măng Hà Tiên 1

PCB40

1.655.000

(Giá giao trên phương tiện bên mua tại nhà máy và đã có thuế GTGT)

Cũng theo báo cáo của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, giá bán lẻ xi măng 15 ngày đầu tháng 7/2014 ổn định so với 15 ngày đầu tháng 6/2014; tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện phổ biến từ 1.050.000 -1.500.000 đồng/tấn; tại các tỉnh miền Nam phổ biến từ 1.460.000 -1.800.000 đồng/tấn.

(T.H)