Toàn cảnh tình hình kinh tế tháng 11 và 11 tháng năm 2008

Nền kinh tế nước ta trong 11 tháng của năm 2008 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến một số nền kinh tế lớn suy thoái, lạm phát tăng cao, thiên tai, dịch bệnh trong nước liên tiếp xảy ra gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống dân cư.

Kim ngạch xuất nhập khẩu các tháng năm 2008.Kim ngạch xuất nhập khẩu các tháng năm 2008.

Tuy nhiên, nên kinh tế nước ta trong 11 tháng qua nhìn chung ổn định, kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của từng ngành và lĩnh vực như sau:

Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp trong nước tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến nhiều nền kinh tế suy giảm. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11/2008 ước tính tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm khu vực kinh tế Nhà nước tăng 6,9%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 18,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18% (dầu mỏ và khí đốt giảm 5,4%; các ngành khác tăng 20,5%).

Tính chung 11 tháng năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm khu vực kinh tế Nhà nước tăng 5,6%, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 20,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,1% (dầu mỏ và khí đốt giảm 8%; các ngành khác tăng 20,9%).

Sản xuất một số sản phẩm thiết yếu nhìn chung vẫn duy trì được tốc độ tăng cao hơn mức tăng chung của toàn ngành: Xe tải tăng 51,7%; xe chở khách tăng 43,3%; quần áo người lớn tăng 33,2%; thủy hải sản chế biến tăng 32,4%; máy giặt tăng 32,3%; sữa bột tăng 27%; biến thế điện tăng 26,7%; tủ lạnh, tủ đá tăng 24,6%; ti vi tăng 18,8%. Tuy nhiên, sản lượng nhiều loại sản phẩm quan trọng khác chỉ tăng ở mức thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước như: Điện sản xuất tăng 11,6%; xi măng tăng 10,1%; đường tăng 8,6%; xe máy tăng 5,8%; giấy, bìa tăng 5,7%; phân hoá học tăng 3,1%; điều hòa nhiệt độ tăng 1,9%; sơn hoá học tăng 0,8%; vải dệt từ sợi bông giảm 0,6%; than đá giảm 3,3%; vải dệt từ sợi tổng hợp giảm 3,3%; kính thuỷ tinh giảm 5,8%; dầu thô khai thác giảm 7,1%; thép tròn giảm 11,2%.

Thu chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/11/2008 ước tính đạt 111,1% dự toán năm, trong đó các khoản thu nội địa đạt 104,7%; thu từ dầu thô đạt 108,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 131,1%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 102,3%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 95,8%; thu thuế công, thương nghiệp ngoài Nhà nước đạt 98,8%; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đạt 129,1%; thu phí xăng dầu đạt 82,7%; thu phí, lệ phí đạt 92,2%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/11/2008 ước tính đạt 95,9% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 82,8% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 79,1%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (gồm cả chi cải cách tiền lương) đạt 96,4%; chi trả nợ và viện trợ đạt 89,3%.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2008 ước tính đạt 4,8 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 4,8% so với tháng trước chủ yếu do giá một số mặt hàng xuất khẩu giảm, trong đó giá dầu thô giảm 29%; giá gạo giảm 10%; giá than đá giảm 7%. Tính chung 11 tháng năm 2008, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 58,5 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm khu vực kinh tế trong nước đạt 26,1 tỷ USD, tăng 40,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt gần 22,5 tỷ USD, tăng 28,6%; dầu thô đạt 9,9 tỷ USD, tăng 30,9%.

Kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng trong 11 tháng của năm 2008 đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục duy trì mức tăng cao như: Dầu thô đạt 9,9 tỷ USD, tăng 30,9%; dệt may đạt 8,4 tỷ USD, tăng 19,1%; thủy sản đạt 4,3 tỷ USD, tăng 24,8%; giày dép đạt 4,2 tỷ USD, tăng 18,3%; gạo đạt 2,7 tỷ USD, tăng 89,1%; hàng điện tử, máy tính đạt 2,5 tỷ USD, tăng 29,5%; than đá đạt 1,4 tỷ USD, tăng 50,5%.

Nhập siêu hàng hóa tháng 11/2008 ước tính 500 triệu USD, bằng 10,4% kim ngạch xuất khẩu và thấp hơn mức 662 triệu USD của tháng 10/2008. Tính chung 11 tháng năm 2008, nhập siêu hàng hoá 16,9 tỷ USD, bằng 28,8% kim ngạch xuất khẩu.

Toàn cảnh tình hình kinh tế tháng 11 và 11 tháng năm 2008 ảnh 1

Đầu tư

Thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tháng 11/2008 ước tính đạt 12,6 nghìn tỷ đồng, bao gồm vốn Trung ương đạt 3,6 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương đạt 9 nghìn tỷ đồng. Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện 88,3 nghìn tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm, bao gồm vốn Trung ương 27,8 nghìn tỷ đồng, đạt 83,8%; vốn địa phương 60,5 nghìn tỷ đồng, đạt 93,1%.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tiếp tục tăng cao, tháng 11/2008 cả nước có 106 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký 726 triệu USD, nâng tổng số dự án cấp mới từ đầu năm đến 20/11/2008 lên 1059 dự án với tổng vốn đăng ký 59 tỷ USD, giảm 17,5% về số dự án nhưng tăng 252,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính thêm 1,1 tỷ USD vốn đăng ký bổ sung của 272 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thì 11 tháng năm nay cả nước đã thu hút được 60,1 tỷ USD từ các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài, tăng 211,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài thực hiện trong 11 tháng năm của 2008 ước tính đạt 10,1 tỷ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2007.

Các dự án được cấp phép trong 11 tháng năm nay tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng gồm 537 dự án với 32,5 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 50,7% tổng số dự án và chiếm 55,1% tổng vốn đăng ký; dịch vụ có 480 dự án với 26,3 tỷ USD, chiếm 45,3% tổng số dự án và chiếm 44,5% tổng vốn đăng ký; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 42 dự án với 247,1 triệu USD, chiếm 4% tổng số dự án và chiếm 0,4% tổng vốn đăng ký.

Chỉ số giá cả

Giá tiêu dùng tháng 11/2008 giảm 0,76% so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu một mặt do giá của các mặt hàng đã đứng ở mức cao; nhu cầu tiêu dùng giảm, lượng tồn kho của một số mặt hàng nhiều; giá một số mặt hàng trên thế giới giảm, đặc biệt giá dầu thô giảm mạnh đã tác động đến giá tiêu dùng trong nước; mặt khác do 8 nhóm giải pháp của Chính phủ tiếp tục phát huy tác dụng. Trong các nhóm hàng hoá và dịch vụ có giá giảm so với tháng trước, giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm nhiều nhất với 4,86%; tiếp đến là nhóm phương tiện đi lại, bưu điện giảm 4,4%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhẹ ở mức 0,07% (lương thực giảm 3,1%, thực phẩm tăng 0,91%). Giá các nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng nhẹ ở mức dưới 1%: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,9%; may mặc, giày dép và mũ nón tăng 0,86%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,67%; dược phẩm, y tế tăng 0,28%; giáo dục tăng 0,12%; văn hoá, thể thao, giải trí tăng 0,28%. So với cùng kỳ năm trước, giá tiêu dùng tháng 11/2008 tăng 24,22%; so với tháng 12/2007, giá tiêu dùng tháng 11/2008 tăng 20,71%. Giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm 2008 so với 11 tháng năm 2007 tăng 23,25%

Giá vàng tháng 11/2008 giảm 5,8% so với tháng trước, tăng 6,01% so với tháng 12 năm 2007 và tăng 8,26% so với cùng kỳ năm trước. Giá đô la Mỹ tăng 2,1% so với tháng trước, tăng 5,11% so với tháng 12 năm trước và tăng 4,91% so với cùng kỳ năm 2007.  

CNTT,  viễn thông

Trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu hàng điện tử, máy tính của cả nước đạt 300 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 11 tháng năm 2008 đạt 2,5 tỷ USD, tăng  29,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số thuê bao điện thoại phát triển tháng 11 năm 2008 ước tính đạt 2,8 triệu thuê bao, nâng tổng số thuê bao trong 11 tháng của năm 2008 lên 23,6 triệu thuê bao, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2007. Tính đến cuối tháng 11/2008, ước tính cả nước có 75,5 triệu thuê bao điện thoại.

Số thuê bao internet phát triển tháng 11 ước tính đạt 139,3 nghìn thuê bao, tính chung trong 11 tháng của năm 2008 đạt 1349,5 nghìn thuê bao, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số thuê bao internet đến cuối tháng 11/2008 lên 6,6 triệu thuê bao, trong đó Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông đạt 3,8 triệu thuê bao. Số người sử dụng internet đến cuối tháng 11/2008 ước tính 20,7 triệu người.