Toàn cảnh tình hình kinh tế tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2008

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2008 ước tính tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,04%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7%; khu vực dịch vụ tăng 7,6%.

Toàn cảnh tình hình kinh tế tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2008

Trong tháng 6/2008, giá trị sản xuất công nghiệp ước tính tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: khu vực kinh tế Nhà nước tăng 6,6%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 22,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,8% (dầu mỏ và khí đốt giảm 4,1%, các sản phẩm khác tăng 21,1%). Tính chung 6 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp ước tính tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2007.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có tốc độ tăng cao hơn mức tăng chung là: Xe tải tăng 103,4%; xe chở khách tăng 89,6%; máy giặt tăng 52%; tivi tăng 34%; tủ lạnh, tủ đá tăng 26,9%; sữa bột tăng 23,3%; dầu thực vật tinh luyện tăng 23,1%; quần áo người lớn tăng 21,4%; thủy hải sản chế biến tăng 21,2%; điều hòa nhiệt độ tăng 17,7%.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2008 đạt 93,1 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; bao gồm nông nghiệp đạt 68,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4%; lâm nghiệp đạt 3,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% và thuỷ sản đạt 21,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7%.

Sản lượng lúa đông xuân năm nay ước tính đạt 18 triệu tấn, tăng trên 1 triệu tấn so với vụ đông xuân 2007; bao gồm các địa phương phía Bắc đạt 6,5 triệu tấn, tăng 33,9 vạn tấn và các địa phương phía Nam đạt 11,5 triệu tấn, tăng 66,4 vạn tấn, riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 9,8 triệu tấn, tăng 71 vạn tấn.                                                      

Thu chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2008 đạt 60,6% dự toán năm; trong đó thu nội địa đạt 56,7%, thu từ dầu thô đạt 64,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 67,8%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 53,9% dự toán năm, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 46,9%, thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 55,3%, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đạt 70,2%, thu phí xăng dầu đạt 49,7%, thu phí và lệ phí đạt 54,8%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2008 đạt 51,8% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 45,9% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 44,9%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước... đạt 52,8%; chi trả nợ và viện trợ đạt 54%.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao

Tổng vốn đầu tư cả nước thực hiện 6 tháng đầu năm 2008 theo giá thực tế ước tính đạt 265,4 nghìn tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn khu vực Nhà nước đạt 106,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 40% tổng số vốn thực hiện và tăng 15,2%; vốn khu vực ngoài Nhà nước 80 nghìn tỷ đồng, chiếm 30,1% và tăng 15,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 29,9% và tăng 37,7%.

Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tiếp tục tăng cao. Tính từ đầu năm đến 20/6/2008 có 478 dự án đầu tư nước ngoài mới được cấp phép với số vốn đăng ký 30,9 tỷ USD, tuy giảm 29,5% về số dự án nhưng tăng 324,3% về số vốn so với cùng kỳ năm 2007. Nếu tính cả 661,2 triệu USD cấp bổ sung của 158 lượt dự án đã được cấp phép trước đây thì tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng đầu năm đạt 31,6 tỷ USD, gấp hơn 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt xa con số 21,3 tỷ USD đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của cả năm 2007.

Giá tiêu dùng bắt đầu tăng chậm lại

Giá tiêu dùng tháng 6/2008 đã tăng chậm lại, ở mức tăng 2,14% so với tháng trước. Đây là tháng có mức tăng thấp nhất trong 6 tháng đầu năm nay, nhưng vẫn là mức tăng cao nhất so với chỉ số giá tháng 6 của một số năm gần đây.

Trong các nhóm hàng hoá và dịch vụ, giá lương thực tháng 6 năm 2008 tuy tăng thấp hơn nhiều so với mức tăng 22,19% của tháng trước nhưng vẫn là nhóm hàng có mức tăng cao nhất với 4,29%. Các nhóm hàng hoá, dịch vụ có giá tăng thấp hơn mức tăng của tháng trước gồm: Đồ uống và thuốc lá tăng 1,07%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,92%. Giá nhóm hàng phương tiện đi lại, bưu điện giữ mức tăng 0,35%, trong đó bưu chính viễn thông giảm 0,1%. Các nhóm hàng hoá, dịch vụ có giá tăng cao hơn mức tăng của tháng 5/2008 gồm: Thực phẩm tăng 3,05%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,93%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,28%; dược phẩm, y tế tăng 0,66%; giáo dục tăng 0,67%; đồ dùng và dịch vụ khác tăng 0,96%.

So với tháng 12/2007, giá tiêu dùng tăng 18,44% (cùng kỳ năm trước tăng 5,2%), trong đó các nhóm hàng hoá có giá tăng cao là: Lương thực tăng 59,44%; thực phẩm tăng 21,83%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 14,34%... So với giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2007, giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm nay tăng 20,34% (cùng kỳ năm trước tăng 7%).

Giá vàng và đô la Mỹ 6 tháng đầu năm nay tăng giảm không ổn định. Giá vàng tháng 1 và 2 tăng cao so với tháng trước, đặc biệt tăng mạnh vào tháng 3 ở mức 18,46%; tháng 4 và tháng 5 giảm nhẹ; tháng 6 tăng 4,36%; so với tháng 12/2007 tăng 16,27% và so với cùng kỳ năm trước tăng 41,01%. Giá đô la Mỹ giảm trong các tháng 1, 2 và 3; tăng trên 1% trong tháng 4, 5 và tháng 6 tăng cao ở mức 4,69% so với tháng trước. Giá đô la Mỹ tháng 6/2008 so với tháng 12/2007 tăng 5,02%, so với tháng 5/2008 tăng 4,96% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2008 ước tính đạt 5,5 tỷ USD, giảm 4,4% so với tháng trước và tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2007. Tính chung 6 tháng năm 2008, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 29,7 tỷ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 6/2008 ước tính đạt 6,8 tỷ USD, giảm 11,3% so với tháng trước và tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2008, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước tính đạt 44,5 tỷ USD, tăng 60,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập siêu hàng hoá 6 tháng đầu năm 2008 ước tính đạt 14,8 tỷ USD, bằng 49,8% kim ngạch xuất khẩu, tăng 184,6% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 0,7 tỷ USD so với mức nhập siêu của cả năm 2007.

CNTT và Viễn thông

Tính đến hết tháng 6/2008, cả nước có 61,8 triệu thuê bao, trong đó 6 tháng đầu năm có hơn 9,9 triệu thuê bao điện thoại mới. Số thuê bao Internet phát triển mới 6 tháng đầu năm nay ước tính đạt 756 nghìn thuê bao, nâng tổng số thuê bao tính đến hết tháng 6/2008 lên 6 triệu thuê bao. Tổng doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông 6 tháng đầu năm nay ước tính đạt 33 nghìn tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 22,2 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2%.

Còn trong tháng 5, kim ngạch xuất nhập khẩu thiết bị tin học đạt 340,7 triệu USD, nâng kim ngạch XNK 5 tháng đầu 2008 đạt 1 tỷ 488,9 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ 2007.

Toàn cảnh tình hình kinh tế tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2008 ảnh 1
Biểu đồ 1: Kim ngạch XNK các tháng đầu năm 2008.

Trong đó, XK trong tháng 5/2008 đạt 157,5 triệu USD, tăng 20,3% so với tháng 4/2008, nâng tổng kim ngạch XK 5 tháng đầu năm 2008 đạt 668,2 triệu USD. Tỷ trọng 3 mặt hàng XK lớn nhất (máy in, bảng mạch và linh kiện vi tính) trong tháng chiếm đến 91,9% tổng kim ngạch XK các thiết bị tin học.

Tổng giá trị nhập khẩu trong tháng 5/2008 đạt 183,2 triệu USD, tăng 29% so với tháng trước, nâng kim ngạch NK 5 tháng đầu năm 2008 đạt 820,7 triệu USD. Tỷ trọng 4 mặt hàng NK lớn nhất (linh kiện vi tính, bảng mạch, máy tính xách tay và mực in) trong tháng chiếm đến 76,2% kim ngạch NK tất cả các mặt hàng tin học.