Toàn quốc có khoảng 483.885 DN hoạt động

Theo báo cáo đánh giá của Tổng cục Thuế, tính từ đầu năm đến ngày 20/7/2014, toàn quốc có 38.751 DN ngừng hoạt động (trong đó giải thể, phá sản là 10.348 DN và bỏ địa điểm kinh doanh là 18.676 DN) và 18.268 DN tạm nghỉ sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cũng đến ngày 20/7/2014, toàn quốc có 39.660 DN thành lập mới. Trong số những doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 7/2014 thì nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, nước, ga tăng khoảng 16% và giảm khoảng 32,8% về số doanh nghiệp khó khăn, giải thể hoặc ngừng hoạt động so với cùng kỳ năm 2013.

Nhóm ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy giảm khoảng 16,5% về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và tăng khoảng 12,1% số doanh nghiệp giải thế. Ngành xây dựng giảm khoảng 9,2% số doanh nghiệp thành lập mới và tăng khoảng 9,6% số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động.

Như vậy, cả nước hiện có 483.885 DN đang hoạt động, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp NQD (chiếm 96,1%).

(T.H)