Tổng cục Thống kê tổ chức tập huấn cho các cục thống kê địa phương

Trong ba ngày 25 - 27/02/2008, Tổng cục Thống kê đã tiến hành Hội nghị tập huấn điều tra doanh nghiệp, điều tra lập bảng cân đối liên ngành, biên soạn hệ số chi phí trung gian và tiếp tục triển khai Quyết định số 840/QĐ-TCTK khu vực phía Bắc tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

Điều tra doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Thống kê triển khai trong năm 2008. ảnh Đức MinhĐiều tra doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Thống kê triển khai trong năm 2008. ảnh Đức Minh

Hội nghị tập huấn tập trung vào các nội dung sau: Giới thiệu Điều tra doanh nghiệp năm 2008 và một số vấn đề nhập tin đối với Điều tra doanh nghiệp; Giới thiệu phương án, chọn mẫu, giới thiệu các bảng điều tra và biểu thu thập thông tin điều tra I/O; Giới thiệu phân ngành kinh tế và ngành sản phẩm; Điều tra giá bán của người sản xuất hàng nông, lâm và thủy sản; Giới thiệu và thảo luận về biểu tính Giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ.

Mục đích của cuộc Điều tra lập bảng cân đối liên ngành (I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian nhằm thu thập thông tin từ các loại hình doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và các hộ gia đình để lập Bảng cân đối liên ngành (I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian 2007.

Nội dung tương tự cũng sẽ được tập huấn cho các cục thống kê khu vực miền Trung từ 4/3 đến 6/3/2008 tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng và khu vực miền Nam từ 10/3 đến 13/3/2008 tại thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

(K.Hoa)