Tổng hợp diễn biến giá xăng, dầu thế giới quý I/2016

(eFinance Online) - Báo cáo của Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính cho biết, giá xăng, dầu thành phẩm trên thế giới tháng 3/2016 so với tháng 02/2016 diễn biến tăng từ 14,92%- 19,85% tùy từng chủng loại. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: USD/thùng, riêng madut : USD/tấn

Chủng loại

BQ tháng 2/2016
(1)

BQ tháng 3/2016
(2)

So sánh (2)/(1)

Mức
USD/thùng, tấn

Tỷ lệ (%)

Xăng Ron 92

41,40

49,62

+8,22

+19,85

Dầu Diêzen 0,05S

38,46

45,52

+7,06

+18,35

Dầu hỏa

41,01

47,38

+6,37

+15,52

Dầu madut

153,84

176,79

+22,95

+14,92

Dầu thô WTI

30,62

37,96

+7,34

+23,99

So sánh giá xăng dầu thế giới bình quân tháng 01/2016 với bình quân tháng 12/2015 cho thấy giá xăng dầu thế giới giảm từ 10,87% - 22,84% tùy từng chủng loại; tháng 02/2016, giá xăng dầu thế giới biến động không cùng xu hướng. So sánh giá xăng dầu thế giới bình quân tháng 02/2016 với bình quân tháng 01/2016 cho thấy: mặt hàng xăng giảm giá 12,08%; mặt hàng dầu tăng giá từ 2,33% đến 8,20%.

Nếu so sánh bình quân Quý I/2016 với cùng kỳ năm 2015 thì giá xăng dầu thế giới giảm từ 27,73% - 49,16% tùy từng chủng loại; cụ thể bảng thống kê và so sánh giá xăng, dầu thế giới như sau:

Chủng loại

Bình quân tháng
1/2016

Bình quân tháng 2/2016

Bình quân tháng 3/2016

Bình quân Quý I/2015
(1)

Bình quân quý I/2016
(2)

So sánh (2)/(1)

Mức
USD/thùng, tấn

Tỷ lệ (%)

Xăng Ron 92

47,10

41,40

49,62

63,97

46,23

-17,74

-27,73%

Dầu Diêzen 0,05S

36,15

38,46

45,52

68,08

40,25

-27,83

-40,88%

Dầu hỏa

37,91

41,01

47,38

68,78

42,29

-26,49

-38,51%

Dầu madut

150,34

153,84

176,79

316,62

160,97

-155,65

-49,16%

Dầu thô WTI

31,69

30,62

37,96

48,60

34,46

-14,14

-29,09%

Giá dầu thế giới trong quý I/2016 có xu hướng biến động phức tạp, xu hướng tăng trở lại là do có nhiều nguồn thông tin cho rằng các nước thuộc tổ chức OPEC đang cân nhắc cắt giảm sản lượng khai thác. Nội bộ các nước OPEC cũng được cho rằng đã đạt được đồng thuận về giải pháp giúp giá dầu tăng trở lại.

(T.H)