Tổng kim ngạch XNK cả nước từ đầu năm đến tháng 7 đạt gần 191,73 USD

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu thống kê cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7 năm 2016 (từ 16/7/2016 đến 31/7/2016) đạt  hơn 14,76 tỷ USD, tăng 1,7%, tương ứng tăng 247 triệu USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2016. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó, XNK của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch gần 9,58 tỷ USD, tăng 3,8% tương ứng tăng 354 triệu USD so với nửa đầu tháng 7/2016. 

Như vậy, tổng kim ngạch XNK của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 7/2016 đạt gần 191,73 tỷ USD, tăng 2%, tương ứng tăng  hơn 3,83 tỷ USD so với 7 tháng năm 2015. Trong đó, tổng kim ngạch XNK của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 7/2016 đạt gần 123,14 tỷ USD, tăng 3,5% tương ứng tăng hơn 4,14 tỷ USD so với 7 tháng năm 2015 và chiếm 64,2% tổng kim ngạch XNK của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 7/2016 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 638 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 7/2016 thặng dư hơn 2,25 tỷ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 7/2016 đạt hơn 1,2 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của khối này từ đầu năm đến hết tháng 7/2016 đạt mức thặng dư hơn 12,06 tỷ USD.

Tổng kim ngạch hàng hoá XK của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2016 đạt gần 7,7 tỷ USD, tăng 6,7% (tương ứng tăng 486 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 7/2016.

Kim ngạch XK kỳ 2 tháng 7 tăng so với kỳ 1 tháng 7/2016 chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: điện thoại và linh kiện tăng 23,9%, tương ứng tăng 286 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 11,5%, tương ứng 83 triệu USD; sắt thép các loại tăng mạnh 80%, tương ứng tăng 51 triệu USD; hàng thủy sản tăng 17,1%, tương ứng tăng 48 triệu USD; xơ, sợi dệt các loại tăng 30%, tương ứng tăng 33 triệu USD; máy móc, phương tiện vận tải và phụ tùng khác tăng 5,5%, tương ứng tăng 24 triệu USD; hạt điều tăng 15,9%, tương ứng tăng 20 triệu USD; cao su tăng 13,1%, tương ứng tăng 10 triệu USD;... Ở chiều ngược lại, hàng dệt may giảm 3,7%, tương ứng giảm 43 triệu USD; dầu thô giảm 32% tương ứng giảm 34 triệu USD; hàng rau quả giảm 25,3%, tương ứng giảm 29 triệu USD; giầy dép các loại giảm 4,8%, tương ứng giảm 29 triệu USD; ...

Như vậy, tính đến hết tháng 7/2016, tổng kim ngạch XK của Việt Nam đạt hơn 96,99 tỷ USD, tăng 5,4% tương ứng tăng hơn 5  tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng trị giá hàng hoá NK của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2016 đạt hơn 7,06 tỷ USD, giảm 3,3% (tương ứng giảm 239 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 7/2016.

Kim ngạch NK hàng hóa trong kỳ 2 tháng 7/2016 so với kỳ 1 tháng 7/2016 chủ yếu tăng ở một số nhóm hàng sau:  điện thoại các loại và linh kiện tăng 24,6%, tương ứng tăng 90 triệu USD; sắt thép các loại tăng 11,8%, tương ứng tăng 39 triệu USD; đậu tương tăng mạnh đến 3,2 lần so với kỳ trước, tương ứng tăng 33 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 17,1%, tương ứng tăng 28 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 2,3%, tương ứng tăng 28 triệu USD; ... Các nhóm hàng giảm so với kỳ trước như máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 8,9%, tương ứng giảm 104 triệu USD; vải các loại giảm 10,8%, tương ứng giảm 51 triệu USD; hóa chất giảm 25,2%, tương ứng giảm 40 triệu USD...

Như vậy, tính đến hết tháng 7/2016, tổng kim ngạch NK của cả nước đạt gần 94,74 tỷ USD, giảm 1,2% (tương ứng giảm 1,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

(PV - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)