Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 ước đạt hơn 20 tỷ USD

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tháng 2 ước tính đạt 20,4 tỷ USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,6 tỷ USD, nhập khẩu đạt 10,8 tỷ USD. Tính chung, 2 tháng đầu năm nay xuất siêu ước tính đạt 244 triệu USD, bằng 1,2% tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2 ước tính đạt 9,6 tỷ USD, giảm 16,2% so với tháng trước và tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 21,1 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 7,2 tỷ USD, tăng 13,2%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,9 tỷ USD, tăng 11,8%.

Trong 2 tháng đầu năm, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ năm trước là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 3,3 tỷ USD, tăng 22,9%; hàng dệt may đạt 3,2 tỷ USD, tăng 30,1%; giày dép đạt 1,5 tỷ USD, tăng 27,4%; thủy sản đạt 1 tỷ USD, tăng 38,9%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 884 triệu USD, tăng 20,2%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ năm trước là: Điện tử máy tính và linh kiện đạt 1,4 tỷ USD, giảm 4,9%; dầu thô đạt 935 triệu USD, giảm 23,2%; cà phê đạt 563 triệu USD, giảm 16,9%; gạo đạt 352 triệu USD, giảm 2,3%; cao su đạt 229 triệu USD, giảm 39,6%; sắn và sản phẩm của sắn đạt 223 triệu USD, giảm 24,9%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2 ước tính đạt 10,8 tỷ USD, tăng 7,8% so với tháng trước và tăng 50,1% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 20,8 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 16,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,7 tỷ USD, tăng 17,1%.

Trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu của nhiều mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 3,3 tỷ USD, tăng 39,2%; vải đạt 1,3 tỷ USD, tăng 26,7%; xăng dầu đạt 1,3 tỷ USD, tăng 31,5%; chất dẻo đạt 899 triệu USD, tăng 7,2%; nguyên phụ liệu dệt may giày dép đạt 620 triệu USD, tăng 39,4%; hóa chất đạt 475 triệu USD, tăng 19,5%; kim loại thường đạt 470 triệu USD, tăng 9%; sản phẩm chất dẻo đạt 458 triệu USD, tăng 36,8%; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 403 triệu USD, tăng 12,6%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 298 triệu USD, tăng 48%.

Cũng trong 2 tháng đầu năm nay, xuất siêu ước tính đạt 244 triệu USD, bằng 1,2% tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu, trong đó xuất siêu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 2,09 tỷ USD và khu vực kinh tế trong nước tiếp tục nhập siêu với 1,85 tỷ USD.

(HTH)