Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2/2013 đạt 14,39 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ 2 của tháng 2/2013 (từ 16/02 đến 28/02) đạt 9,2 tỷ USD, tăng 74,7% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 2/2013. Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tháng 2/2013 lên 14,39 tỷ USD, giảm 35,1% so với tháng trước; trong đó xuất khẩu đạt 7,15 tỷ USD, giảm 37,7% và nhập khẩu là 7,24 tỷ USD, giảm 32,3%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong kỳ 2 tháng 2/2013 cán cân thương mại hàng hóa chuyển sang trạng thái thâm hụt với mức khá cao là 631 triệu USD, tương đương với 14,7% kim ngạch xuất khẩu của kỳ 2 tháng 2/2013. Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02/2013 đạt 4,29 tỷ USD, tăng 45,7% (tương ứng tăng 1,35 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 02/2013.

Đóng góp nhiều nhất vào tăng kim ngạch xuất khẩu nửa cuối tháng 2/2013 là các nhóm hàng sau đây: Điện thoại các loại và linh kiện: tăng 281 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 167 triệu USD, giày dép các loại tăng 110 triệu USD, gạo tăng 92 triệu USD (tương đương tăng 208 nghìn tấn), cà phê tăng 84 triệu USD (tương đương tăng 40 nghìn tấn)…

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu một số nhóm hàng lại giảm như: hàng dệt may giảm 112 triệu USD, dầu thô giảm 37 triệu USD… Tính đến hết kỳ 2 tháng 2/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 18,69 tỷ USD, tăng 22% so với tháng 2 tháng/2012, tương đương tăng 3,37 tỷ USD về số tuyệt đối. Số liệu thống kê hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 2,64 tỷ USD, tăng 56,1% so với kỳ trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng/2013 của nhóm các doanh nghiệp này lên 10,96 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 58,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2013 đạt 4,92 tỷ USD, tăng mạnh 111% (tương ứng tăng 2,59 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ trước. Các nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 2/2013 bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 512 triệu USD, nguyên liệu, phụ liệu ngành dệt may da giày tăng 349 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 339 triệu USD, chất dẻo nguyên liệu tăng 168 triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện tăng 166 triệu USD, sắt thép các loại tăng 150 triệu USD,…

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 2,92 tỷ USD, tăng 147% so với kỳ 1 tháng 2/2013, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này 2 tháng đầu năm 2013 lên 9,89 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 55,2% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

(Cát Tường - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)