Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến hết tháng 10/2015 đạt 272,4 tỷ USD

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10 năm 2015 (từ 16/10/2015 đến 31/10/2015) đạt 15,08 tỷ USD, tăng 15,1% tương ứng tăng 1,98 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2015.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch 9,61 tỷ USD, tăng 13,3% tương ứng tăng 1,13 tỷ USD so với nửa đầu tháng 10/2015.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 10/2015 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 10/2015 đạt 272,4 tỷ USD, tăng 11% tương ứng tăng  26,9 tỷ USD so với 10 tháng năm 2014. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 10/2015 đạt 173,31 tỷ USD, tăng 18,9% tương ứng tăng 27,6 tỷ USD so với 10 tháng năm 2014 và chiếm 63,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 10/2015 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 423 triệu USD, đưa mức thâm hụt của cả nước trong 10 tháng/2015 là 3,58 tỷ USD.

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2015 đạt 7,75 tỷ USD, tăng 17,8% (tương ứng tăng gần 1,17 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 10/2015.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 10 tăng mạnh so với kỳ 1 tháng 10/2015 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 463 triệu USD; giày dép các loại tăng 189 triệu USD;  máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 168 triệu USD; máy móc. thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 78 triệu USD; hàng thủy sản tăng 74 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 66 triệu USD...

Như vậy, tính đến hết tháng 10/2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 134,41 tỷ USD, tăng 8,3%  tương ứng tăng 10,31 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2015 đạt 7,33 tỷ USD, tăng 12,4% (tương ứng tăng 809 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 10/2015.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10/2015 tăng  so với kỳ 1 tháng 10/2015 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 169 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 141 triệu USD; điện thoại và linh kiện tăng 130 triệu USD; vải các loại tăng 98 triệu USD; máy vi tính, sả​n phẩm điện tử và linh kiện tăng 69 triệu USD…

Như vậy, tính đến hết tháng 10/2015, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 138 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 16,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

(PA - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)