Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 3 tháng tăng 10,2% so cùng kỳ

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước tính đạt 233,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tính chung ba tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 701,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 5,1%, tuy cao hơn mức tăng của cùng kỳ hai năm trước nhưng vẫn ở mức thấp. Mức tăng quý I so với cùng kỳ năm trước của các năm 2011, 2012 và 2013 lần lượt là 7,5%, 5,0% và 4,5%.

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ba tháng của khu vực kinh tế Nhà nước đạt 68 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng mức và tăng 6,9%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 607,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 86,7%, tăng 10%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,6%, tăng 25%.

Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ba tháng, kinh doanh thương nghiệp đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,5% tổng mức và tăng 8,1%; khách sạn nhà hàng đạt 85,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,2% và tăng 12,1%; dịch vụ đạt 79 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,3% và tăng 23,5%; du lịch đạt 7 nghìn tỷ đồng, chiếm 1% và tăng 20,3%.

Ở đầu từ kinh tế phía Bắc - Hà Nội, khó khăn kinh tế đã khiến sức mua của người dân ở Hà Nội tăng ở mức rất thấp so với cùng kỳ các năm trước. Tháng 3/2014, tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 1,4% so tháng trước và tăng 9,6% so cùng kỳ năm trước; trong đó bán lẻ tăng 1,6% so với tháng 2 và tăng 9,3% so với tháng 3/2013. Dự kiến quý I/2014, tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 10,2% so cùng kỳ năm trước, trong đó, bán lẻ tăng 9,2%.

Tình hình khả quan hơn ở đầu TP. Hồ Chí Minh khi mà tăng trưởng của khu vực này càng được củng cố khi chỉ tiêu tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố trong tháng 3 ước đạt 49.778 tỷ đồng, tăng 15,2% so với tháng trước, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Ước tính quý I/2014, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 152.656 tỷ đồng, tăng 12,1% so với quý I/2013. Nếu loại trừ yếu tố biến động giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ quý I/2014 tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng sản phẩm (GRDP) quý I/2014 của TP. Hồ Chí Minh theo giá thực tế đạt 184.277 tỷ đồng, tăng 7,7% so với quý I/2013. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,8%, đóng góp 5,16 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,1%, đóng góp 2,51 điểm phần trăm trong mức tăng trưởng chung; khu vực nông lâm thủy sản tăng 5%.

(T.Hương)