Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 79 tỷ USD

Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong tháng 4/2013 đạt hơn 21 tỷ USD, giảm 2,6% so với tháng trước (do số ngày làm việc chính thức của tháng 4 chỉ là 19 ngày so với của tháng 3 là 21 ngày).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, xuất khẩu đạt 10,03 tỷ USD, giảm 4,5% và nhập khẩu là 10,97 tỷ USD, giảm 0,9%. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa tháng 4 tiếp tục thâm hụt 936 triệu USD, tăng mạnh 65,3% so với tháng trước.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2013, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 79 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu đạt 39,14 tỷ USD, tăng 16% và nhập khẩu là 39,86 tỷ USD, tăng 17%. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2013, cán cân thương mại hàng hoá của cả nước đã chuyển sang trạng thái thâm hụt với mức nhập siêu là 723 triệu USD.

Khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với kim ngạch xuất khẩu đạt 23,2 tỷ USD, tăng 26,4%; nhập khẩu đạt 22,07 tỷ USD, tăng 27%, thì cán cân thương mại hàng hoá của các doanh nghiệp này thặng dư là 1,17 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2013.

(K.H - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)