Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá đạt 140,5 tỷ USD trong 6 tháng

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính đến hết 30/6/2014, tổng trị giá xuất nhập khẩu (XNK) hàng hoá của Việt Nam đạt 140,5 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ 2013. Trong đó, xuất khẩu (XK) đạt 71,04 tỷ USD, tăng 15,2% và nhập khẩu (NK) là 69,46 tỷ USD, tăng 10,8%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Ước tính cả năm 2014, tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam ước đạt 293 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2013; trong đó tổng trị giá XK ước đạt 147 tỷ USD, tăng 11,3% và tổng trị giá NK ước đạt 146 tỷ USD, tăng 10,6%. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam của cả năm 2014 có thể đạt mức thặng dư 1 tỷ USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Điện thoại các loại & linh kiện: Tổng kim ngạch XK đạt 11,56 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng gần 1,6 tỷ USD về số tuyệt đối. Đây cũng là nhóm hàng có đóng góp nhiều nhất vào tăng xuất khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2014.

Hàng dệt may: Tổng kim ngạch XK đạt gần 9,39 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng tăng 1,55 tỷ USD về số tuyệt đối.

Hàng giày dép: Tổng kim ngạch XK đạt gần 4,85 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng tăng 883 triệu USD về số tuyệt đối.

-  Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Tổng kim ngạch XK đạt gần 4,61 tỷ USD, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng tăng 155 triệu USD về số tuyệt đối.

 -  Dầu thô: Tổng lượng XK đạt 4,54 triệu tấn, tăng 5,6% và tổng kim ngạch là gần 4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Hàng thủy sản: Tổng kim ngạch  XK đạt gần 3,56 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng tăng 775 triệu USD về số tuyệt đối.

- Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Tổng kim ngạch XK đạt 3,48 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng tăng 654 triệu USD về số tuyệt đối.

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: Tổng kim ngạch XK đạt 2,88 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng tăng 312 triệu USD về số tuyệt đối.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: Tổng kim ngạch XK đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng tăng 401 triệu USD về số tuyệt đối.

- Cà phê: Tổng lượng XK cà phê  đạt 1,04 triệu tấn, tăng 31,5% và tổng kim ngạch là gần 2,13 tỷ USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Tổng kim ngạch NK đạt 10,52 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2013. Đây là nhóm hàng có mức tăng trị giá lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, tăng khoảng 1,94 tỷ USD.

-  Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Tổng kim ngạch NK đạt 8,34 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng giảm  154 triệu USD về số tuyệt đối.

- Vải các loại: Tổng kim ngạch NK đạt 4,6 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng tăng 666 triệu USD về số tuyệt đối.

- Xăng dầu các loại: Tổng lượng NK gần 4,26 triệu tấn, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch đạt 4,02 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng tăng 478 triệu USD về số tuyệt đối.

-  Điện thoại các loại và linh kiện: Tổng kim ngạch NK đạt 3,98 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ 2013, tương ứng tăng 217 triệu USD về số tuyệt đối.

-  Sắt thép các loại: Tổng lượng NK đạt  5,06 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch đạt  gần 4 tỷ USD, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng giảm 113 triệu USD về số tuyệt đối.

-  Chất dẻo:  Tổng lượng NK đạt 1,64 triệu tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch đạt gần 3,01 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng tăng 305 triệu USD về số tuyệt đối.

-  Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Tổng kim ngạch NK đạt 2,28 tỷ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng tăng 478 triệu USD về số tuyệt đối.

-  Kim loại thường khác: Tổng lượng NK đạt 457 nghìn tấn, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch nhập khẩu  đạt 1,63 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng tăng 233 triệu USD về số tuyệt đối.

- Hóa chất: Tổng kim ngạch NK  đạt 1,55 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2013, tương ứng tăng 111 triệu USD về số tuyệt đối.

(Phương An)