Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt gần 756.000 tỷ đồng

Ước tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng đầu năm là 755,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2012 (theo giá hiện hành). Trong đó, khu vực nhà nước là 297,3 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2%; khu vực ngoài nhà nước là 280 nghìn tỷ đòng, tăng 8,5%; khu vực FDI là 178,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,6%.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thu hút vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết 9 tháng đầu năm 2013 đạt 4,593 triệu USD, trong đó, vốn vay là 4,528 triệu USD, viện trợ không hoàn lại là 65 triệu USD, tăng 8,83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các dự án có giá trị vốn vay ODA lớn đã ký kết như dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh; tuyến Bến Thành - Tham Lương (khoản vay đợt 2) trị giá 500 triệu USD do ADB tài trợ; Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung quy mô lớn nhằm cải thiện môi trường Hà Nội tại Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội trị giá 306,98 triệu USD; Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam trị giá 212 triệu USD do ADB tài trợ; Dự án Quản lý và cạnh tranh kinh tế đầu tiên (EMCC 1) trị giá 250 triệu USD...

Các dự án viện trợ không hoàn lại ký kết như: Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Bình Thuận và Hà Tĩnh trị giá 27,37 triệu USD do Bỉ tài trợ; Dự án Hành lang ven biển phía Nam tiểu vùng Mê Kong mở rộng (GMS) trị giá 12 triệu USD do Australia tài trợ...

Trong 9 tháng đầu năm 2013, tình hình thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với các chương trình, dự án do JICA và WB tài trợ. Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân trong 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 3,130 triệu USD. Trong đó, vốn vay là 2.910 triệu USD, viện trợ không hoàn lại là 220 triệu USD.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xét tổng thể việc thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi vẫn chưa tạo được bước đột phá lớn. Mức độ giải ngân không đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương. Các chương trình, dự án một số lĩnh vực như giao thông, năng lượng điện, phát triển đô thị, nông nghiệp và phát triển nông thôn khá hơn so với các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục và đào tạo, thông tin truyền thông, lao động, thương binh và xã hội và tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh khá hơn so với các địa phương khác.

(T.Hương)