Tp HCM: Thêm 253 DN đăng ký hoạt động trong lĩnh vực CNTT-VT

Theo Hội Tin Học TP.HCM (HCA) cho biết, trong tháng 09/2007, đã có 253 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực CNTT - VT.

Tp HCM: Thêm 253 DN đăng ký hoạt động trong lĩnh vực CNTT-VT

Trong đó, có 186 công ty TNHH (chiếm 73,52%), 57 công ty cổ phần (22,53%) và 10 doanh nghiệp tư nhân (3,95%). Theo nhóm lĩnh vực hoạt động, có 128 doanh nghiệp (chiếm 50,6%) đăng ký kinh doanh thiết bị tin học – viễn thông và 125 doanh nghiệp đăng ký sản xuất và kinh doanh phần mềm và dịch vụ. Trong số 125 doanh nghiệp đăng ký phần mềm có: 86 doanh nghiệp đăng ký đa lĩnh vực (sản xuất phần mềm - dịch vụ, thiết bị tin học - viễn thông) (68.8%), 39 doanh nghiệp đăng ký chuyên phần mềm - dịch vụ (31.2%). 

Vào đây để xem danh sách các doanh nghiệp này.  

(Theo HCA)