TP.Hồ Chí Minh: Thu ngân sách năm 2013 đạt 102,50% so với dự toán

Thông tin từ Cục Thuế T.P Hồ Chí Minh cho biết, tổng thu tính cân đối trên địa bàn năm 2013 đạt 102,50% so với dự toán pháp lệnh và tăng 7,92% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, thu nội địa tính cân đối (trừ dầu thô) đạt 92,77% dự toán pháp lệnh và tăng 14,73% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt 159,96% so với dự toán pháp lệnh và bằng 89,66% so với cùng kỳ. Riêng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh dù chỉ đạt 92,38% dự toán pháp lệnh, nhưng có tốc độ tăng 22,30% so với năm 2012.

Lý giải nguyên nhân ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách, ông Nguyễn Đình Tấn - Cục trưởng Cục thuế TP.Hồ Chí Minh cho biết, năm 2013, Chính phủ tiếp tục có nhiều giải pháp trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Kinh tế tại địa bàn giữ được tốc độ tăng trưởng 9,3%; các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, góp phần lớn vào nguồn thu ngân sách; tuy nhiên nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn chưa nộp thuế đúng hạn làm cho số nợ thuế của ngành Thuế tăng cao.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các nội dung sửa đổi các Luật quản lý thuế, Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế Giá trị gia tăng và thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế; thu cổ tức và thu nhập sau thuế của các doanh nghiệp Nhà nước cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách.

Với chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, ngành Thuế đã triển khai các biện pháp quản lý thu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; đặc biệt là việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục thuế đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2013, đã góp phần vào việc giảm nợ thuế trong các tháng cuối năm.

(T.H)