Ảnh minh họa.

Giải ngân vốn FDI tăng 7,6%

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,29 tỷ USD, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2014. Trong 5 tháng đầu năm 2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 4,95 tỷ USD, tăng 7,6% với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa.

DN quay trở lại sản xuất: Tín hiệu tốt từ nền kinh tế

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 5, cả nước có 7820 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 56,8 nghìn tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,3 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Nhập siêu 5 tháng ước tính là 3 tỷ USD

Nhập siêu tháng 5/2015 ước tính 900 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm, nhập siêu ước tính 3 tỷ USD, tương đương 4,7% kim ngạch xuất khẩu, trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 4,7 tỷ USD.

Ảnh minh họa.

5 tháng: Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN ước đạt hơn 71 nghìn tỷ đồng

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5/2015 ước tính đạt 18.100 tỷ đồng. Bao gồm vốn trung ương là 3579 tỷ đồng; vốn địa phương 14.521 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 71,4 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2% kế hoạch năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa.

Tổng thu NSNN 5 tháng đạt 37,4% dự toán

Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2015 ước tính đạt 340,4 nghìn tỷ đồng, bằng 37,4% dự toán năm.

Ảnh minh họa.

IIP tháng 5 ước tính tăng 7,5%

Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng Năm ước tính tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 0,4%;, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,6%, sản xuất và phân phối điện tăng 8,8%...

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trung Quốc cung cấp hàng hóa lớn nhất vào Việt Nam

Tổng cục Hải quan cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2015, tổng trị giá trao đổi hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 67,6 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 66,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của cả nước.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

4 tháng năm 2015: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 101,5 tỷ USD

Đó là số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan vừa công bố. Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 4/2015 đạt 26,55 tỷ USD, giảm 5,5% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu là 13,35 tỷ USD nhỉnh hơn 0,02% so với tháng trước và nhập khẩu là 13,2 tỷ USD, giảm 10,4% (tương ứng giảm 1,54 tỷ USD).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Điện thoại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu Thụy Điển

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), trong 3 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Thụy Điển đạt 236,17 triệu USD, tăng 20,94% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này với tổng giá trị chiếm 52%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tháng 4/2015: Kim ngạch xuất khẩu tăng nhẹ

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 tăng nhẹ so với tháng 3, một số mặt hàng nông sản có sự tăng nhẹ về số lượng và trị giá xuất khẩu do bắt đầu vào vụ thu hoạch, nhóm công nghiệp chế biến tăng tập trung vào một số mặt hàng như giấy, sản phẩm mây tre, vải mành, giầy dép các loại...

Ảnh minh họa.

Giá dầu thể giới giảm ảnh hưởng kim ngạch XNK của Việt Nam

Tháng 4 cả nước nhập siêu 600 triệu USD chủ yếu do tăng trưởng xuất khẩu thấp do giá dầu thô giảm, xuất khẩu nhóm hàng nông sản giảm cả về lượng và giá trong khi nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt là nhóm máy móc thiết bị với kim ngạch tăng gần 3 tỷ USD.

Ảnh minh họa.

Thu NSNN đạt gần 29% dự toán năm

Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2015 ước tính đạt 262,3 nghìn tỷ đồng, bằng 28,8% dự toán năm.

Ảnh minh họa.

Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN tăng 6,2%

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4/2015 ước tính đạt 16.140 tỷ đồng, bao gồm, vốn trung ương 3.083 tỷ đồng, vốn địa phương 13.057 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 53,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,2% kế hoạch năm và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa.

IIP tháng 4 tăng 9,5%

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng tư ước tính tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 5,8%; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,7%; cung cấp nước tăng 5,5%.

Ảnh minh họa.

Thu hút vốn FDI tháng 4 chỉ bằng 76,7% so cùng kỳ

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tính đến ngày 20/4/2015 cả nước có 448 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 2,676 tỷ USD, bằng 82,9% so với cùng kỳ năm 2014. Và có 167 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,04 tỷ USD, bằng 64,3% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,722 tỷ USD, bằng 76,7% so với cùng kỳ năm 2014.