Trị giá xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI đạt 5,26 tỷ USD

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu thống kê cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11 năm 2015 (từ 16/11/2015 đến 30/11/2015) đạt  14,33 tỷ USD, tăng 8,1% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 11/2015. 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch 9,19 tỷ USD, tăng 7,5% so với nửa đầu tháng 11/2015.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 11/2015 đạt 299,35 tỷ USD, tăng 10,3% tương ứng tăng  27,29 tỷ USD so với 11 tháng năm 2014. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 11/2015 đạt hơn 191 tỷ USD, tăng 17,8% tương ứng tăng 28,85 tỷ USD so với 11 tháng năm 2014 và chiếm 63,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Ngược lại, đối với khối doanh nghiệp trong nước, kim ngạch xuất nhập khẩu của khối này tính đến hết tháng 11/2015 đạt 108,34 tỷ USD, giảm 0,8% tương ứng giảm 922 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 2 tháng 11/2015 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 501 triệu USD, thu hẹp mức thâm hụt thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 11/2015 là 2,87 tỷ USD, bằng 1,9% kim ngạch xuất khẩu.

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11/2015 đạt 7,41 tỷ USD, tăng 14,2% (tương ứng tăng 921 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 11/2015. Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 11/2015 tăng so với kỳ 1 tháng 11/2015 chủ yếu do tăng giảm ở một số nhóm hàng sau: điện thoại và linh kiện tăng 177 triệu USD; hàng dệt may tăng 174 triệu USD; giầy dép các loại tăng 113 triệu USD; sắt thép các loại tăng 51 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 90 triệu USD…

Như vậy, tính đến hết tháng 11/2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 148,24 tỷ USD, tăng 7,9% tương ứng tăng 10,88 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 11/2015 đạt 5,26 tỷ USD, tăng 16% tương ứng tăng 727 triệu USD so với kỳ 1 tháng 11/2015, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng năm 2015 của nhóm các doanh nghiệp này lên  101,5 tỷ USD, tăng 18,3%  tương ứng tăng 15,73 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 68,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11/2015 đạt 6,91 tỷ USD, tăng 2,2% (tương ứng tăng 147 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 11/2015.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 11/2015 tăng so với kỳ 1 tháng 11/2015 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng sau: xăng dầu các loại tăng 111 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 37 triệu USD; linh kiện và phụ tùng ô tô tăng 30 triệu USD; ô tô nguyên chiếc các loại tăng 27 triệu USD... Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 86 triệu USD; máy ảnh máy quay phim và linh kiện giảm 25 triệu USD...

Như vậy, tính đến hết tháng 11/2015, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 151,11 tỷ USD, tăng 12,7% (tương ứng tăng hơn 17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 3,93 tỷ USD, giảm 2,1% tương ứng giảm 85 triệu USD so với kỳ 1 tháng 11/2015, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 11/2015 đạt 89,48 tỷ USD, tăng 17,2% tương ứng tăng 13,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 59,2% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.
 
(P.Anh - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)