Trong tháng 1: Thu hút được hơn 200 triệu USD vốn FDI cấp mới

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tính đến thời điểm 20/01/2014 thu hút 40 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 211 triệu USD, giảm 50,6% về số dự án và giảm 52,4% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đồng thời có 6 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 186,1 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 397,1 triệu USD, giảm 21,9% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng Một ước tính đạt 465 triệu USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 189 triệu USD, chiếm 47,6% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 176,3 triệu USD, chiếm 44,4%; các ngành còn lại đạt 31,8 triệu USD, chiếm 8%.

Cả nước có 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong tháng Một, trong đó Bà Rịa - Vũng Tàu có số vốn đăng ký lớn nhất với 61,5 triệu USD, chiếm 29,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Thái Nguyên 31,3 triệu USD, chiếm 14,8%; Vĩnh Phúc 31 triệu USD, chiếm 14,7%; Bình Dương 28,9 triệu USD, chiếm 13,7%.

Trong số 18 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong tháng, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 88,8 triệu USD, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Malaysia với 27,2 triệu USD, chiếm 12,9%; Pháp 19,5 triệu USD, chiếm 9,2%; Bỉ 17 triệu USD, chiếm 8,1%...

(HTH)