Từ đầu năm đến 15/8: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 158,38 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 (từ ngày 01/8 đến 15/8) đạt 11,40 tỷ USD,  giảm 8,6% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7/2013. Kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 8/2013 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2013 lên 158,38 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Trong đó, xuất khẩu đạt 78,75 tỷ USD, tăng 15,4% và nhập khẩu đạt 79,64 tỷ USD, tăng 16,0%  so với cùng kỳ năm 2012. Với kết quả trên thì cán cân thương mại hàng hóa (XNK) của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2013 có mức thâm hụt 456 triệu USD, qua mức thâm hụt thương mại hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2013 là 889 triệu USD, bằng tương đương 1,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong cùng thời gian.
 
Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2013 đạt 5,47 tỷ USD, giảm 13,4% so với nửa cuối tháng 7/2013. Trong nửa đầu tháng 8/2013, kim ngạch xuất khẩu cả nước giảm 848 triệu USD về số tuyệt đối so với kỳ 2 tháng 6. Trong đó, giảm mạnh ở các nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 122 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 82 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 77 triệu USD, gạo giảm 76 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 53 triệu USD...
 
Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 3,28 tỷ USD, giảm 14,4 % so với kết quả thực hiện đạt được trong nửa cuối tháng 7/2013, qua đó đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của  khối FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2013 lên 47,56 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 60,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
 
Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2013 đạt 5,93 tỷ USD, giảm 3,7% so với nửa cuối tháng 7/2013. Tổng kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 8/2013 giảm 229 triệu USD so với nửa cuối tháng 7/2013 về số tuyệt đối. Trong đó, nhập khẩu  giảm mạnh nhất ở các nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 131 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 113 triệu USD; vải các loại giảm 61 triệu USD; đậu tương giảm 49 triệu USD...
 
(KH - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)