Từ đầu năm đến hết 15/11: Nhập siêu đạt 114,37 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 (từ ngày 01/1 đến 15/11) đạt 11,29 tỷ USD, giảm 16,7% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2013. Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2013 đã đạt 228,74 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, xuất khẩu đạt gần 114,37 tỷ USD, tăng 16,0% và nhập khẩu đạt 114,37 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2012. Với kết quả trên thì cán cân thương mại hàng hóa (XK-NK) của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2013 thặng dư 196 triệu USD và cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2013 khá cân bằng với mức nhập siêu chỉ là 4 triệu USD.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11 năm 2013 đạt 5,74 tỷ USD, giảm gần 17% so với nửa cuối tháng 10 năm 2013. Trong nửa đầu tháng 11/2013, kim ngạch xuất khẩu cả nước giảm 1,15 tỷ USD về số tuyệt đối so với kỳ 2 tháng 10. Trong nửa đầu tháng 11/2013 hầu hết các mặt hàng nhập khẩu đều giảm, trong đó, giảm mạnh ở các nhóm hàng sau: Điện thoại các loại giảm 180 triệu USD; hàng dệt may giảm 175 triệu USD; dầu thô giảm 146 triệu USD; hàng thuỷ sản giảm 94 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 52 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 42 triệu USD...
 
Tính đến hết 15/11/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng gần 15,77 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2012 chủ yếu là đóng góp của khối doanh nghiệp FDI (chiếm 99%). Cùng với đó, ba nhóm hàng công nghiệp có mức tăng kim ngạch nhiều nhất đã đóng góp 86% vào kim ngạch tăng xuất khẩu cả nước (tương ứng tăng 13,59 tỷ USD).
 
Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2013 đạt gần 5,55 tỷ USD, giảm 17% so với nửa cuối tháng 10/2013.
 
Tổng kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 11/2013 giảm 1,11 tỷ USD so với nửa cuối tháng 10/2013 về số tuyệt đối. Trong đó, nhập khẩu  giảm mạnh nhất ở các nhóm hàng sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 248 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 135 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 86 triệuUSD; dầu thô giảm 73 triệu USD;Vải các loại giảm 60 triệu USD...
 
(Kim Liên)