Từ đầu năm đến hết tháng 8/2015: Tổng kim ngạch XNK của doanh nghiệp FDI đạt 137,25 tỷ USD

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu thống kê cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 năm 2015 (từ 16/8 đến 31/8) đạt  15,1  tỷ USD, tăng 12,2% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2015.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.
Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 8/2015 đạt 216,76 tỷ USD, tăng 12,9% tương ứng tăng 24,83 tỷ USD so với 8 tháng/2014. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 137,25 tỷ USD, tăng 21,9% tương ứng tăng 24,61 tỷ USD so với 8 tháng đầu năm 2014 và chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.
 
Trong kỳ 2 tháng 8/2015 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 542 triệu USD dẫn đến mức thâm hụt trong 8 tháng/2015 là 3,76 tỷ USD.
 
Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2015 đạt 7,82 tỷ USD, tăng 16,9% (tương ứng tăng hơn 1,13 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 8/2015. Các nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 8/2015 là: điện thoại các loại và linh kiện (tăng 188 triệu USD); máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 184 triệu USD); hàng dệt may (tăng 168 triệu USD); dầu thô (tăng 107 triệu USD); hàng rau quả (tăng 79 triệu USD); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng (tăng 71 triệu USD) … Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như: gạo (giảm 20 triệu USD); phương tiện vận tải và phụ tùng (giảm 17 triệu USD)…
 
Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 8/2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 106,5 tỷ USD, tăng 9,2%, tương ứng tăng hơn 9 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2014. Số liệu thống kê hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 5,4 tỷ USD, tăng 15,3% tương ứng tăng 718 triệu USD so với kỳ trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2015 của nhóm các doanh nghiệp này lên 72,35 tỷ USD, tăng 21,2%  tương ứng tăng 12,67 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 68% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
 
Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2015 đạt  7,28 tỷ USD, tăng 7,5%, tương ứng tăng 507 triệu  USD so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 8/2015.
 
Các nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 8/2015 bao gồm: phương tiện vận tải và phụ tùng (tăng 223 triệu USD); điện thoại các loại và linh kiện (tăng 163 triệu USD); xăng dầu các loại (tăng 92 triệu USD); máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 89 triệu USD)... Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm như: máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác (giảm 62 triệu USD); sắt thép các loại (giảm 46 triệu USD)...
Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 8/2015, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 110,26  tỷ USD, tăng 16,8% (tương ứng tăng gần 15,83 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 4,19 tỷ USD, tăng 2,8%, tương ứng tăng 116 triệu USD so với kỳ 1 tháng 8/2015, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 8/2015 lên 64,9 tỷ USD, tăng 22,6% tương ứng tăng 11,94 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 59% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.
 
(KH - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)