Từ đầu năm đến ngày 15/11/2014: Tổng kim ngạch XNK đạt 257.85 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2014 (từ 01/11 đến 15/11) đạt 12,66  tỷ USD, giảm 17,9% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2014.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2014 đạt 257.85 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó, xuất khẩu đạt 130,02 tỷ USD, tăng 13,8% và nhập khẩu là 127,83 tỷ USD, tăng 11,7%.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2014 đạt 6,23 tỷ USD, giảm 21,1%  so với 15 ngày cuối tháng 10/2014. Trong nửa đầu tháng 11/2014, hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu đều có kim ngạch xuất khẩu giảm. Một số nhóm hàng có mức giảm kim ngạch nhiều nhất trong 15 ngày đầu tháng 11/2014 là điện thoại các loại và linh kiện: giảm 240 triệu USD; hàng dệt may: giảm 212 triệu USD; máy móc thiết bị dụng cụ, phụ tùng: giảm 210 triệu USD; hàng thuỷ sản: giảm 129 triệu USD; hàng hoá khác: giảm 117 triệu USD…

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2014 đạt 6,43 tỷ USD, giảm 14,5%  so với 15 ngày cuối tháng 10/2014, so với nửa cuối tháng 10/2014, một số nhóm hàng có mức giảm kim ngạch nhiều nhất trong 15 ngày đầu tháng 11/2014 là máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: giảm 158 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện: giảm 114 triệu USD; xăng dầu các loại: giảm 110 triệu USD; sắt thép các loại: giảm 100 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: giảm 69 triệu USD; Vải các loại: giảm 58 triệu USD;…

(Kim Liên - tổng hợp từ Tổng cục Hải quan)