Từ đầu năm đến ngày 15/6/2013: Cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,06 tỷ USD

Tổng cục Hải quan vừa công bố tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 (từ ngày 01/6 đến 15/6/2013) đạt 10,35 tỷ USD, giảm 18,3% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2013 đạt 112,74 tỷ USD, tăng 15,2% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt  55,84 tỷ USD, tăng 15,3% và nhập khẩu đạt  gần 56,90 tỷ USD, tăng 15,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2013 có thâm hụt trị giá 1,06 tỷ USD, bằng xấp xỉ 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa kỳ 1 tháng 6 đạt mức thặng dư trị giá 111 triệu USD.

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2013 đạt 5,23 tỷ USD, giảm 19% so với nửa cuối tháng 5/2013. Trong nửa đầu tháng 6/2013, kim ngạch xuất khẩu cả nước giảm 1,23 tỷ  USD về số tuyệt đối với nhiều nhóm hàng xuất khẩu chính giảm so với nửa cuối tháng 5/2013. Kim ngạch giảm điển hình thể hiện qua một số nhóm hàng sau đây: điện thoại các loại và linh kiện giảm 271 triệu USD; hàng thủy sản  giảm 92 triệu USD; giầy dép các loại giảm 72 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, và phụ tùng giảm 66 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 65 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 59 triệu USD; cà phê: giảm 56 triệu USD; hàng dệt may giảm 48 triệu USD...

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2013 đạt 5,12 tỷ USD, giảm 17,4% so với 16 ngày cuối tháng 5/2013.

Kim ngạch nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 6/2013 giảm 1,08 tỷ USD so với nửa cuối tháng 5/2013. Trong đó, một số mặt hàng giảm mạnh như: xăng dầu các loại: giảm 214 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: giảm 119 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện: giảm 100 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: giảm 78 triệu USD; vải các loại giảm: 70 triệu USD; sắt thép các loại: giảm 62 triệu USD; chất rẻo nguyên liệu: giảm 47 triệu USD...

(PV - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)