Vận chuyển gần 100.000 lượt hành khách dịp 30.4 - 1.5

Ngày 5/5, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã sơ kết kế hoạch phục vụ dịp lễ 30/4 và 1/5. Về dịch vụ bến xe, Công ty Quản lý Bến xe đã sử dụng 5.022 lượt xe, vận chuyển 89.021 lượt hành khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2008.

Vận chuyển gần 100.000 lượt hành khách dịp 30.4 - 1.5

Về dịch vụ vận tải liên tỉnh và kế cận, riêng 4 tuyến buýt kế cận do Trung tâm Tân Đạt khai thác đã thực hiện tổng cộng 1.002 lượt xe, vận chuyển 53.418 lượt khách.
 
Về vận tải hành khách công cộng, đã điều động 28 lượt xe tăng cường. Sản lượng thực hiện tổng cộng 44.791 lượt xe vận chuyển được 5.785.000 lượt hành khách bằng 101,6% so với kế hoạch tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2008.

(Theo Lao Động)