Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 4 - 4,5 triệu tấn gạo trong năm 2008

Ngày 21/2, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc xuất khẩu gạo, dự kiến có khoảng từ 4 - 4,5 triệu tấn quy gạo sẽ xuất khẩu trong năm nay.

Năm 2008, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 4 - 4,5 triệu tấn gạo. ảnh minh họa Năm 2008, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 4 - 4,5 triệu tấn gạo. ảnh minh họa

Và mức gạo xuất khẩu này được xem xét, điều chỉnh vào đầu quý III/ 2008 trên cơ sở báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả các mùa vụ sản xuất chính trong năm 2008.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý tiến độ giao hàng phải được điều hành phù hợp với nguồn hàng, bảo đảm ổn định giá lương thực trong nước và an ninh lương thực quốc gia; tập trung giao dịch, ký hợp đồng hoặc đấu thầu bán gạo có hiệu quả đối với các thị trường truyền thống có khối lượng giao dịch lớn mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 858/VPCP-QHQT ngày 7/9/2007 của Văn phòng Chính phủ; phát triển thị trường mới trên cơ sở các hợp đồng thương mại có hiệu quả.

Việc thực hiện giao hàng theo các hợp đồng ở các thị trường truyền thống được tập trung giao dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các hợp đồng có sự thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ các nước do Hiệp hội Lương thực Việt Nam bàn với các thành viên Hiệp hội để thỏa thuận, cam kết thực hiện và có chế tài bảo đảm.  

Trên cơ sở mức gạo dự kiến xuất khẩu trong năm 2008, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động cân đối bảo đảm nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầy vay mua lúa, gạo xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, nhất là vào thời điểm thu hoạch rộ của các vụ sản xuất trong năm. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương hướng dẫn các nguyên tắc cơ bản để Hiệp hội Lương thực Việt Nam có quy chế điều phối cụ thể tiến độ giao hàng. Những vấn đề vướng mắc phát sinh, Hiệp hội Lương thực Việt Nam báo cáo kịp thời Bộ Công Thương và Tổ điều hành xuất khẩu gạo liên Bộ để xử lý cụ thể; những vấn đề vượt thẩm quyền các cơ quan, Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.  

(Theo Website Chính phủ)