Vĩnh Phúc: 6 tháng đầu năm 2008, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 203,612 triệu USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2008 của Vĩnh Phúc ước đạt 203,612 triệu USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2007.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 181,802 triệu USD, tăng 40,46% so với cùng kỳ năm 2007; kinh tế Nhà nước ước đạt 4,85 triệu USD, bằng 96,8% so với cùng kỳ; kinh tế tư nhân ước đạt 16,828 triệu USD, bằng 77,6% ...

Tính đến hết tháng 6/2008, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 106 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu; trong đó, doanh nghiệp FDI là 75 đơn vị, doanh nghiệp DDI - 31 đơn vị.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu chủ yếu: Hàng dệt may đạt 85,824 triệu USD, tăng 34,2% so với cùng kỳ; Giầy dép ước đạt 5,644 triệu USD, bằng 95% so với cùng kỳ; Đồ gỗ ước đạt 21,489 triệu USD, tăng 44,3% so với cùng kỳ; Chè các loại ước đạt 5,829 triệu USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ; Xe máy đạt 17,421 triệu USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ; Phụ tùng ô tô (linh kiện đồng bộ) ước đạt 13,356 triệu USD, tăng 20.4% so với cùng kỳ.

Cơ cấu xuất khẩu chủ yếu là hàng công nghiệp nặng và tiểu thủ công nghiệp. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm chủ yếu có tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng không đạt được mục tiêu xuất khẩu, do nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là nền kinh tế Mỹ đang chững lại, chỉ số tiêu dùng giảm nên ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 697,205 triệu USD. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 7,658 triệu USD, doanh nghiệp tư nhân ước đạt 24,176 triệu USD, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 665,290 triệu USD (chiếm 95,8% so với tổng kim ngạch nhập khẩu).

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Nguyên nhiên vật liệu, linh kiện ô tô, xe máy, phụ kiện phục vụ sản xuất và dây truyền công nghệ phục vụ sản xuất.

(Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại Vĩnh Phúc)