Vốn đầu tư FDI giảm 19,3% so cùng kỳ

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến 20/02 thu hút 122 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 830,9 triệu USD, giảm 33% về số dự án và giảm 19,3% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013. Đồng thời có 41 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 708,8 triệu USD.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 1,54 tỷ USD, giảm 62,5% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng đầu năm ước tính đạt 1,12 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong hai tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 1178,6 triệu USD, chiếm 76,5% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 278,3 triệu USD, chiếm 18,1%; các ngành còn lại đạt 82,8 triệu USD, chiếm 5,4%.

Cả nước có 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong hai tháng, trong đó Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với 197,1 triệu USD, chiếm 23,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh 125,8 triệu USD, chiếm 15,1%; Bắc Giang 108,1 triệu USD, chiếm 13%; Thái Nguyên 73,3 triệu USD, chiếm 8,8%.

Trong số 25 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong hai tháng đầu năm, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 434,1 triệu USD, chiếm 52,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 123,8 triệu USD, chiếm 14,9%; Nhật Bản 50,2 triệu USD, chiếm 6%; Đài Loan 28,9 triệu USD, chiếm 3,5%...

(HTH)