Vốn đầu tư thực hiện bằng NSNN đạt 90,6% kế hoạch

11 tháng năm 2013, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 183,5 nghìn tỷ đồng, bằng 90,6% kế hoạch năm và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 37,2 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% kế hoạch năm và giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 6,86 ngàn tỷ đồng, bằng 109,4% kế hoạch năm và giảm 2,7% so với cùng kỳ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3,965 ngàn tỷ đồng, bằng 90,6% so với kế hoạch năm và giảm 8,3% so với cùng kỳ. Bộ Xây dựng 1,187 ngàn tỷ đồng, bằng 67,4% kế hoạch năm và giảm 27% so với cùng kỳ…

Vốn địa phương quản lý đạt 146,3 nghìn tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2012. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 23,2 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% kế hoạch năm và tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2012; thành phố Hồ Chí Minh 15,1 nghìn tỷ đồng, bằng 88,3% và tăng 9,8%; Đà Nẵng 4,9 nghìn tỷ đồng, bằng 64,9% và giảm 35,7%; Quảng Ninh 3,7 nghìn tỷ đồng, bằng 96% và tăng 5,7%; Vĩnh Phúc 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng 118,2% và tăng 9,5%...

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 ước tính đạt 20,7 nghìn tỷ đồng. Cụ thể bao gồm, vốn Trung ương 3,6 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 17,1 nghìn tỷ đồng.

Nhìn tháng trước, 10 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 163,3 nghìn tỷ đồng, bằng 80,7% kế hoạch năm và giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2012, điều này có thể thấy càng về cuối năm lượng vốn đầu tư càng được triển khai mạnh.

(HTH)