Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tăng 3% so cùng kỳ năm trước

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Tám ước tính đạt 19.610 tỷ đồng, bằng 10,6% kế hoạch năm và tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, vốn trung ương đạt 4.314 tỷ đồng, bằng 10,9% và tăng 2,6%; vốn địa phương 15.296 tỷ đồng, bằng 10,5% và tăng 3,2%.

Tính chung, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 8 tháng năm nay đạt 129.046 tỷ đồng, bằng 69,7% kế hoạch năm và tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm vốn trung ương quản lý đạt 29.231 tỷ đồng, bằng 74,0% kế hoạch năm và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 4.181 tỷ đồng, bằng 92,3% và giảm 8,2%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2.327 tỷ đồng, bằng 67,0% và giảm 5,2%; Bộ Xây dựng 1.372 tỷ đồng, bằng 67,4% và tăng 4,6%; Bộ Y tế 602 tỷ đồng, bằng 74,8% và tăng 5,8%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 461 tỷ đồng, bằng 62,5% và tăng 5,5%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 385 tỷ đồng, bằng 61,6% và tăng 0,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 322 tỷ đồng, bằng 71,0% và tăng 1,1%; Bộ Công Thương 221 tỷ đồng, bằng 74,9% và tăng 8,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 184 tỷ đồng, bằng 65,6% và giảm 5,6%; Bộ Thông tin và Truyền thông 163 tỷ đồng, bằng 78,5% và giảm 4,1%.

Còn vốn địa phương quản lý đạt 99.815 tỷ đồng, bằng 68,5% kế hoạch năm và tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 68.756 tỷ đồng, bằng 66,0% và tăng 1,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 25.074 tỷ đồng, bằng 73,3% và tăng 3,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5.985 tỷ đồng, bằng 81,1% và giảm 1,0%.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội đạt 14.683 tỷ đồng, bằng 62,7% kế hoạch năm và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh 10.084 tỷ đồng, bằng 69,5% và tăng 0,5%; Đà Nẵng 3.094 tỷ đồng, bằng 72,0% và tăng 1,2%; Nghệ An 2.558 tỷ đồng, bằng 106,4% và tăng 8,3%; Bà Rịa - Vũng Tàu 2.495 tỷ đồng, bằng 55,5% và tăng 14,1%; Thanh Hóa 2.422 tỷ đồng, bằng 80,4% và tăng 3,5%; Vĩnh Phúc 2.406 tỷ đồng, bằng 67,8% và giảm 8,4%...

(T.Hương)