Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tăng 95,6% kế hoạch năm

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 ước tính đạt 19.465 tỷ đồng. Tính chung 11 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 183.938 tỷ đồng, bằng 95,6% kế hoạch năm và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 38.516 tỷ đồng, bằng 97,5% kế hoạch năm và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ có 3 Bộ có vốn đầu tư thực hiện tăng là Bộ Xây dựng 1.914 tỷ đồng, bằng 94% và tăng 3,6%; Bộ Y tế 858 tỷ đồng, bằng 106,5% và tăng 1,7%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 673 tỷ đồng, bằng 91,1% và tăng 7,3%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 565 tỷ đồng, bằng 90,4% và tăng 2,2%.

Trong khi đó, có rất nhiều Bộ có vốn đầu tư thực hiện giảm như Bộ Giao thông Vận tải là 5.128 tỷ đồng, bằng 113,2% và giảm 9,7%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3.240 tỷ đồng, bằng 93,3% và giảm 7,2%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 446 tỷ đồng, bằng 98,5% và giảm 2%; Bộ Công Thương 295 tỷ đồng, bằng 99,8% và giảm 5,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 253 tỷ đồng, bằng 90,2% và giảm 6,6%; Bộ Thông tin và Truyền thông 232 tỷ đồng, bằng 111,7% và giảm 7,9%.

Vốn địa phương quản lý đạt 145.422 tỷ đồng, bằng 95,2% kế hoạch năm và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 99.937 tỷ đồng, bằng 92% và giảm 0,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 36.565 tỷ đồng, bằng 100,9% và tăng 3,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 8.921 tỷ đồng, bằng 113% và giảm 1,5%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội đạt 21.310 tỷ đồng, bằng 90,9% kế hoạch năm và giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh đạt 14.716 tỷ đồng, bằng 101,5% và tăng 0,5%; Đà Nẵng 3.873 tỷ đồng, bằng 84,8% và giảm 15,9%; Bình Dương 3.827 tỷ đồng, bằng 85,7% và tăng 14,4%; Nghệ An 3.802 tỷ đồng, bằng 108,1% và tăng 7,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu 3.601 tỷ đồng, bằng 80,1% và tăng 16,1%; Vĩnh Phúc 3.406 tỷ đồng, bằng 96% và giảm 3,9%...

(HTH)