Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN đạt hơn 9.000 tỷ đồng

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2015, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết tiến độ thu ngân sách Nhà nước đạt khá, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Hai ước tính đạt 9.117 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, vốn trung ương 1.788 tỷ đồng; vốn địa phương 7.329 tỷ đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 21.962 tỷ đồng, bằng 11% kế hoạch năm và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 4.351 tỷ đồng, bằng 10,7% kế hoạch năm và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 723 tỷ đồng, bằng 10,5% và tăng 7,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 357 tỷ đồng, bằng 12,5% và giảm 1,7%; Bộ Y tế 171 tỷ đồng, bằng 10,8% và tăng 94,3%; Bộ Xây dựng 152 tỷ đồng, bằng 9,8% và tăng 2%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 83 tỷ đồng, bằng 12,1% và tăng 3,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 69 tỷ đồng, bằng 8,1% và giảm 1,4%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 59 tỷ đồng, bằng 10,1% và tăng 11,3%; Bộ Công Thương 42 tỷ đồng, bằng 9,7% và tăng 13,5%; Bộ Khoa học và Công nghệ 32 tỷ đồng, bằng 10,7% và giảm 3,1%; Bộ Thông tin và Truyền thông 24 tỷ đồng, bằng 13,3% và giảm 4%.

Vốn địa phương quản lý đạt 17.611 tỷ đồng, bằng 11% kế hoạch năm và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 12.514 tỷ đồng, bằng 10,5% và tăng 5,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 4.098 tỷ đồng, bằng 12% và giảm 4,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 1.000 tỷ đồng, bằng 15,8% và giảm 12%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 2.463 tỷ đồng, bằng 12,2% kế hoạch năm và giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước; Bà Rịa - Vũng Tàu 884 tỷ đồng, bằng 16,7% và tăng 18,9%; thành phố Hồ Chí Minh 801 tỷ đồng, bằng 4,2% và giảm 12,1%; Nghệ An 735 tỷ đồng, bằng 19,3% và tăng 3,5%; Cà Mau 541 tỷ đồng, bằng 33,2% và tăng 63%; Thanh Hóa 510 tỷ đồng, bằng 15% và tăng 9,4%; Kiên Giang 508 tỷ đồng, bằng 27,4% và tăng 12,4%...

(HTH)