Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN tăng 3% so cùng kỳ

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Bảy ước tính đạt 20756 tỷ đồng. Trong đó, vốn trung ương 4911 tỷ đồng; vốn địa phương 15845 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 111561 tỷ đồng, bằng 60,2% kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Vốn trung ương quản lý đạt 25615 tỷ đồng, bằng 64,8% kế hoạch năm và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 3449 tỷ đồng, bằng 76,1% và giảm 9,3%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2021 tỷ đồng, bằng 58,2% và giảm 5%; Bộ Xây dựng 1152 tỷ đồng, bằng 56,6% và tăng 5,1%; Bộ Y tế 499 tỷ đồng, bằng 62% và tăng 5,3%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 390 tỷ đồng, bằng 52,8% và tăng 5,3%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 327 tỷ đồng, bằng 52,3% và tăng 0,6%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 271 tỷ đồng, bằng 59,9% và tăng 0,7%; Bộ Công Thương 188 tỷ đồng, bằng 63,5% và tăng 10,3%.

Đáng chú  ý, trong số vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà ước do cơ quan trung ương quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 157 tỷ đồng, bằng 56% và giảm 5,1%; Bộ Thông tin và Truyền thông 138 tỷ đồng, bằng 66,4% và giảm 4,8%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, vốn địa phương quản lý đạt 85946 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch năm và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 59590 tỷ đồng, bằng 57,2% và tăng 3,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 21266 tỷ đồng, bằng 62,2% và tăng 3,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5090 tỷ đồng, bằng 69% và giảm 0,8%.

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội đạt 12691 tỷ đồng, bằng 54,2% kế hoạch năm và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 8746 tỷ đồng, bằng 60,3% và tăng 3,2%; Đà Nẵng 2530 tỷ đồng, bằng 58,9% và giảm 5,4%; Bà Rịa - Vũng Tàu 2202 tỷ đồng, bằng 49% và tăng 13,8%; Nghệ An 2164 tỷ đồng, bằng 90,1% và tăng 9%; Thanh Hóa 2149 tỷ đồng, bằng 71,4% và tăng 4,1%. Chỉ riêng Vĩnh Phúc là giảm 9,5% khi chỉ đạt 2105 tỷ đồng, bằng 59,3%.

(HTH)