Vốn đầu tư từ nguồn NSNN: Hà Nội tăng - TP. Hồ Chí Minh giảm

Tháng 1/2014, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tính đạt 12.232 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch năm và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 2486 tỷ đồng, bằng 6,3% kế hoạch năm và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bộ Giao thông Vận tải có tổng vốn đầu tư thực hiện cao nhất với 368 tỷ đồng, bằng 8,1% và giảm 12,4%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 204 tỷ đồng, bằng 5,9% và tăng 2,5%; Bộ Xây dựng 89 tỷ đồng, bằng 4,4% và tăng 2,3%; Bộ Y tế 50 tỷ đồng, bằng 6,2% và giảm 2%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 50 tỷ đồng, bằng 6,8% và tăng 6,4%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 43 tỷ đồng, bằng 6,9% và giảm 4,4%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 33 tỷ đồng, bằng 7,3% và tăng 3,1%; Bộ Khoa học và Công nghệ 20 tỷ đồng, bằng 7,1% và tăng 17,6%; Bộ Công Thương 19 tỷ đồng, bằng 6,4% và tăng 5,6%; Bộ Thông tin và Truyền thông 17 tỷ đồng, bằng 7,9% và giảm 17,5%.

Vốn địa phương quản lý đạt 9.746 tỷ đồng, bằng 7,2% kế hoạch năm và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2013. Đáng chú ý, trong khi vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội đạt 1922 tỷ đồng, bằng 8,7% kế hoạch năm và tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước thì tại đầu tàu kinh tế phía Nam - TP. Hồ Chí Minh chỉ đạt 526 tỷ đồng, bằng 3,1% và giảm 2,5%. Tại các địa phương khác như Bà Rịa - Vũng Tàu, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách đạt 421 tỷ đồng, bằng 9,4% và tăng 9,9%; Vĩnh Phúc 312 tỷ đồng, bằng 8,8% và giảm 32,3%; Nghệ An 294 tỷ đồng, bằng 12,2% và tăng 8,3%; Hà Tĩnh 290 tỷ đồng, bằng 12,4% và tăng 40,5%; Thanh Hóa 283 tỷ đồng, bằng 9,4% và tăng 38,3%...

(HTH)