Vốn giải ngân FDI tăng 5%

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2013, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,05 tỷ USD, tăng 5% với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (ĐTNN) kể cả dầu thô trong 2 tháng đầu năm 2013 dự kiến đạt 12,2 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 64,34% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 11 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ 2012.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN 2 tháng đầu năm 2013 đạt 9,24 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm hơn 53,41% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Như vậy, nối tiếp xu hướng xuất siêu từ năm trước, 2 tháng đầu năm nay, khu vực ĐTNN xuất siêu 2,96 tỷ USD, trong khi cả nước chỉ xuất siêu 1,67 tỷ USD.

(HTH)