Xuất khẩu đạt gần 34,41 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2013 đạt 69,75 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 34,41 tỷ USD, tăng 19% và nhập khẩu là gần 35,35 tỷ USD, tăng 20,3%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cán cân thương mại của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2013 thâm hụt 941 triệu USD, bằng 2,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2013 đạt gần 4,67 tỷ USD, giảm 11,5% so với 15 ngày cuối tháng 3/2013. Trong nửa đầu tháng 4/2013, kim ngạch xuất khẩu cả nước giảm gần 609 triệu USD về số tuyệt đối với 2/3 các nhóm hàng xuất khẩu chính giảm so với nửa cuối tháng 3/2013. Điển hình là một số nhóm hàng sau đây: điện thoại các loại & linh kiện: giảm 328 triệu USD; đá quý, kim loaik quý & sản phẩm: giảm 105 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim & linh kiện: giảm 39 triệu USD; than đá: giảm 30 triệu USD; sắt thép: giảm 28,7 triệu USD…

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt hơn 2,7 tỷ USD, giảm 13,6% so với 15 ngày cuối tháng 3/2013, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của  khối FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2013 lên gần 19,95 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 58% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2013 đạt hơn 5,88 tỷ USD, tăng 22,9% so với 15 ngày cuối tháng 3/2013.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 4/2013 tăng gần 1,1 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2013; trong đó máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: tăng gần 255 triệu USD; phương tiện vận tải khác & phụ tùng tăng 161 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng gần 149 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện tăng gần 130 triệu USD; dầu thô tăng gần 83 triệu USD; sắt thép tăng gần 68 triệu USD; vải tăng 54 triệu USD; kim loại thường khác tăng gần 47 triệu USD…

(Cát Tường - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)