Xuất nhập khẩu đều giảm trong tháng 1

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tháng 1/2014 ước tính đạt 20,7 tỷ, trong đó, xuất khẩu đạt 10,3 tỷ USD, nhập khẩu đạt 10,4 tỷ USD. Tính chung, nhập siêu tháng 1 ước tính 100 triệu USD, bằng 0,97% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1 ước tính đạt 10,3 tỷ USD, giảm 11,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 3,5 tỷ USD, giảm 17,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 6,8 tỷ USD, giảm 8,2%. Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu tháng Một giảm so với tháng trước do hầu hết kim ngạch các mặt hàng đều giảm, trong đó một số mặt hàng giảm nhiều là: Điện tử máy tính và linh kiện giảm 16,3%; thủy sản giảm 18,4%; dầu thô giảm 21,4%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 21,6%; sắt thép giảm 31,7%; cao su giảm 35,5%; than đá giảm 47%.

So với cùng kỳ năm 2013, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Một năm nay giảm 10,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 13,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 9,2%. Một số mặt hàng chủ lực có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước là: Hàng dệt may giảm 1%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 8,9%; điện tử máy tính và linh kiện giảm 20,4%; dầu thô giảm 34,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 6,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 31,8%; cà phê giảm 45,7%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1 ước tính đạt 10,4 tỷ USD, giảm 14,6% so với tháng trước, trong đó khu vực đầu tư nước ngoài đạt 5,8 tỷ USD, giảm 7,9%; khu vực kinh tế trong nước đạt 4,6 tỷ USD, giảm 21,9%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm nhiều là: Phương tiện vận tải khác và phụ tùng giảm 62,3%; hóa chất giảm 24,1%; vải giảm 18,7%; xăng dầu giảm 17%; chất dẻo giảm 12,2%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu tháng Một năm nay giảm 1,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 2,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,5%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2013 là: Chất dẻo giảm 8,3%; kim loại thường giảm 10,6%; điện tử máy tính và linh kiện giảm 12,2%; sợi dệt giảm 12,8%; sắt thép giảm 17,1%; phương tiện vận tải khác và phụ tùng giảm 34,3%; phân bón giảm 45,5%.

Nhập siêu tháng Một ước tính 100 triệu USD, bằng 0,97% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

(HTH)