Xuất nhập khẩu tại địa phương trong tháng 8/2013

Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Hòa Binh trong tháng 8/2013 ước đạt 8,074 triệu USD, giảm 23,1% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 59,72 triệu USD, tăng 33,62% so với cùng kỳ, thực hiện 59,73% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa 8 tháng ước đạt 40,32 triệu USD, tăng 33,58% so với cùng kỳ, thực hiện 56% kế hoạch năm, xuất khẩu dịch vụ ước đạt 19,4 triệu USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ, thực hiện 69,29% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 4,4 triệu USD, giảm 40,8% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 32,1 triệu USD, tăng 40,85% so với cùng kỳ, thực hiện 74,65% kế hoạch năm.

** Tỉnh Bình Dương: Kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 266 triệu USD, tăng 17%, tăng 5,1% so với tháng 7. Lũy kế 8 tháng kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỷ 459 triệu USD, tăng 15,5%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 960 triệu đô la Mỹ, tăng 12,9%, tăng 3,8% so với tháng 7. Lũy kế 8 tháng kim ngạch nhập khẩu đạt 6 tỷ 831 triệu USD, tăng 16,4%.
 
** Tỉnh Phú Thọ: Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 8/2013 ước đạt 55,9 triệu USD, tăng 2,2% so tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,6 triệu USD, chiếm 84,6% tổng giá trị xuất khẩu, còn lại là khu vực khác. Thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là dệt may 33,6 triệu USD, chiếm 60% tổng giá trị và tăng 1,1% so với tháng trước; Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 388,3 triệu USD, tăng 11,9% so cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 336,4 triệu USD, chiếm 86,6% tổng số và tăng 19,4%.

** Tỉnh Tây Ninh: Trong tháng 8/2013, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 160,9 triệu USD, so tháng trước tăng 4,61%. Hoạt động xuất khẩu của các loại hình kinh tế so với tháng trước đều tăng, trong đó: kinh tế tư nhân (4,33%); kinh tế Nhà nước (2,80%), kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) (4,75%). Lũy kế kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.110,7 triệu USD, so cùng kỳ tăng 16,27%. Hoạt động xuất khẩu của các loại hình kinh tế tăng so cùng kỳ: Kinh tế tư nhân (4,59%), kinh tế có vốn ĐTNN (22,42%). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 95,6 triệu USD, so với háng trước tăng 3,87%. Hoạt động nhập khẩu hàng hóa của các loại hình kinh tế đều tăng so tháng trước. Lũy kế kim ngạch nhập khẩu ước đạt 651,4 triệu USD, so cùng kỳ tăng 16,40%. Hoạt động nhập khẩu hàng hóa các loại hình kinh tế đều tăng so cùng kỳ, trong đó giá trị kim ngạch nhập khẩu của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 80,1% so tổng kim ngạch và chủ yếu nhập nguyên liệu sản xuất

** Tỉnh Yên Bái: Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2013 ước đạt 34.091 nghìn USD, bằng 75,76% kế hoạch, tăng 18,87% so cùng kỳ, trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 597,5 nghìn USD, giảm 19,21% so cùng kỳ; Kinh tế tư nhân ước đạt 16.698 nghìn USD, giảm 1,0% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 16.795 nghìn USD, tăng 51,6% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 8 tháng năm 2013 ước đạt 11.555 nghìn USD, gấp 2,03 lần so cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là phân bón, máy móc phục vụ công nghiệp khai khoáng, chế biến đá, nguyên liệu hàng may mặc, nguyên liệu nhựa, sứ đĩa, v.v…

** Tỉnh Lào Cai: Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt 73,39 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước, đạt 69,6% (giảm 30,4%) do chính sách của Chính phủ về việc dừng xuất khẩu các loại quặng sắt và quặng apatit.. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2013 của tỉnh Lào Cai ước đạt 15,07 triệu USD, tăng 8,8% so với tháng trước, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu 8 tháng ước đạt 178,13 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 23,2%. Riêng trong tháng 8 kim ngạch nhập khẩu ước đạt 28,78 triệu USD, tăng  8% so với tháng trước, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng nhập khẩu tháng này phần lớn là nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng như, phân bón, hoá chất, máy móc thiết bị, thạch cao, điện, rau củ quả, hàng nông sản… chủ yếu nhập khẩu  từ Trung Quốc

** Tỉnh Cao Bằng: Kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2013 ước đạt 83,8 ngàn USD, bằng 82,72% so với tháng trước, bằng 28,06% so với cùng kỳ năm 2012. Ước 8 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu đạt 3.136 ngàn USD, giảm 44,51% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2013 đạt 370,2 ngàn USD, bằng 29,78 % so với tháng trước, bằng 20,25% so với cùng kỳ năm trước. Ước 8 tháng đầu năm 2013, kim ngạch nhập khẩu đạt 15.671,2 ngàn USD, tăng 161,62 % so với cùng kỳ năm trước, tăng ở tất cả các loại hình kinh tế.

** Tỉnh Đồng Tháp: Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước thực hiện 52,56 triệu USD, tăng 15,37% so với tháng trước, giảm 8,52% so với cùng kỳ 2012. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước thực hiện 34,96 triệu USD, giảm 33,07% so tháng trước, giảm 41,80% so cùng kỳ.

(TK - tổng hợp từ MOF)